Artikkel om Blogg #2

Mediepedagogene presenterer artikkel #2 om blogg i skolen. Her skriver jeg noe konkrete tips om hva du bør begynne med og hvordan du kan organisere blogger til bruk i undervisningen.

Se her: http://www.mediepedagogene.no/vil-du-bruke-blogg-i-opplaeringen

Posted in blog, digital kompetanse, pedagogikk, planlegging, praktisk digital kompetanse, sosiale medier, web 2.0 | Leave a comment

Artikkel for Tilt – mediepedagogene

Her er en artikkel for Tilt jeg har skrevet om min erfaring med bruk av Blogg i undervisningen. Det kan være interessant å lese dersom du er en lærer som er nysgjerrig på å bruke det i undervisningen.

Posted in blog, pedagogikk, planlegging | Leave a comment

Artig liten sak

Det er lenge siden jeg er blitt så fascinert av et nettverktøy som jeg er blitt av  Qwiki.
RTJanArve

Posted in verktøy, web 2.0 | Leave a comment

Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og multimedia/sammensatte tekster.) Vi kjører tre dagssamlinger, og til hver samling er det knyttet et arbeidskrav som utgjør en tredjedel av eksamen. Eksamen er altså en mappeinnlevering. De to første arbeidskravene er praktiske gruppearbeid, og den siste oppgaven er en individuell praktisk-pedagogisk teorioppgave. Arbeidskrav med vurderingsrubrikker ligger i starten på de to første presentasjonene, og i slutten på den siste presentasjonen.

Grunnen til at jeg legger ut presentasjonen her er at det stadig blir flere kurs i sosiale medier for lærere, og jeg vil tro det er interessant for noen av dere som har vært på kurs, eller som utvikler og holder kurs å se andre eksempler, og det er veldig fint for oss å få kommentarer om dere har noen, til noe av det som ligger her.

1.samling:

2.samling:

3.samling:

Pensum: Last ned her (Pensum har vi ikke revidert i denne omgang, det er neste oppgave: Kom gjerne med tips til relevant pensum).

Posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki | Leave a comment

Forelesninger om blogg i friluftslivsstudier

Denne høsten har jeg hatt innføring i bruk av bloggteknologi for studenter ved Friluftsliv på Høgskulen i Sogn og Fjordane. I starten var mange skeptiske til å erstatte turloggen med en utadvent fagblogg, men på slutten av perioden var mange studenter overraskende positive til å fått styrket sin digitale kompetanse gjennom friluftslivsstudiet.

1. Introduksjon- formidling med bilder og tekst

2. Bloggverktøy, opphavsrett og personvern

3. Spesifikke tekniske løsninger, studentpresentasjon og evaluering

Posted in blog, digital kompetanse, friluftsliv, kildebruk, kurs, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse | Leave a comment

Digital kompetanse i Mindmeister

Jeg kom over Mindmeister på Twitter (husker ikke hvem). Og har prøvd den ut på ‘Grunnleggende digital kompetanse for lærere’:

Ganske så fint verktøy, – og det er bare å bidra med sitt dersom du vil legge til punkter.

Inspirasjonen fikk jeg herfra: http://konferanse2010.iktsenteret.no/workshop/digital-kompetanse-og-ungdomstrinnet/oppdatering-av-begrepet-digital-kompetanse. IKT-senteret har i anledning den kommende konferansen i Tromsø, tatt initiativ til en diskusjon og oppdatering av begrepet digital kompetanse. Her er mange interessante innlegg og perspektiver på digital kompetanse.

Nylig har jeg også hørt Eva Bratvold holde et inspirasjonskurs for lærere ved Luster vgs, og her presenterte hun digital kompetanse med denne plansjen:

Posted in digital kompetanse, tankekart | Leave a comment

Jeg er blitt digital innovatør

Mer om det kommer senere.

Posted in digital kompetanse | Leave a comment

Snart skoleslutt

Det har vært et rolig halvår her på bloggen. Skal jeg oppsummere mitt virke som digitalt opptatt lærer, kan jeg si jeg har opplevd både bunner og topper. Jeg er blitt tydeligere i klasseromsledelse, mer organisert i Fronter. Det har vært store og små utfordringer mht innføring av god pedagogisk IKT-bruk, og store og små ‘vinninger’ med hensyn til oppnådde mål, og – gode erfaringer med elevers læring gjennom bruk av sosiale medier.

http://medieinfoblogging.blogspot.com/
http://bloggfor1b.blogspot.com/

Gjennom kursene i digital kompetanseheving jeg har holdt for høyskolen, har jeg også fått et godt innblikk i hvor mange gode, seriøse og dyktige lærere vi har i fylket. Både på Hafstad, Mo/Jølster og Øyrane har lærere prøvd ut nye former for opplæring med PC-bruk, og hatt gode og kritiske refleksjoner rundt det i etterkant. Jeg skal bruke noe av høsten på å formidle videre noen av disse erfaringene.

http://ressursarit307.weebly.com/

Jeg var dessuten så heldig å få spørsmål fra Jan Arve om min medieklasse (2MIK) ville være samarbeide på forberedelsesdagen til eksamen.  Vi hadde felles idémyldring i Google docs, og elev/lærersamarbeid i etherpad. En viktig erfaring var at elevene trenger øvelse og trening i å samarbeide og kommunisere for å lære (og ikke bare for å sosialisere). Og tilsvarende, som lærer trenger jeg teknikker for å få elevene til å lykkes med læring gjennom kommunikasjon og samarbeid på nett. Syns dette  er veldig interessant, fordi det hele ligger i kjernen av et sosio-kulturelt læringssyn. Jan Arve og jeg tenker å fortsette utviklingsarbeidet til neste år.

Idémyldring
Samarbeidsdokument

Til slutt er jeg veldig glad for å ha fått 40% stilling som Digital Innovatør ved opplæringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune for å inspirere og hjelpe lærere som ønsker det i Indre Sogn (Aurland, Luster, Sogndal og Årdal vgs) i gang med pedagogisk bruk av IKT, – uansett forutsetninger. Jeg gleder meg til å samarbeide med Kari Elisabeth Aasebø, Nordfjord og Lidvar Berge, Sunnfjord.

God sommer så lenge!

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, læring, mappemetodikk, pc i skolen, samarbeid, skole | Leave a comment

Medieåret 2008-09 fra Medienorge

Fikk denne informasjonen på e-post, verdt å publisere den her syns jeg:
________________________________
Visste du at Facebook daglig har flere norske brukere  enn VGs papiravis har lesere?
Visste du at VG og Dagbladet alene stod for halvparten av opplagsfallet i 2008?

Visste du at Morgenbladet har firedoblet opplaget i løpet av ti år?
Visste du at vi ser på TV mer enn tre timer per dag?

Visste du at radiolytting er den mediebruken som endrer seg minst?

Visste du at VG Nett hadde nesten 3 millioner brukere per uke i 2008?
Visste du at Schibsted eier 6 av de 10 største avisene i Norge?

Visste du at avisenes økonomiske resultat ble halvert i 2008?
Visste du at vi nå har 16 norske, riksdekkende TV-kanaler – 11 flere enn i 1999?

Visste du at 14 lokale TV-kanaler er lagt ned i 2009?
Visste du at det svenske mediekonsernet MTG nå eier lokale radiokanaler i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim?

Visste du at medienes reklameinntekter sank med 20 % i andre kvartal 2009, sammen­liknet med samme periode i 2008?
________________________________
Alt dette og mere til kan du lese om i medienorges nye publikasjon
Medieåret 2008-2009. Medieutvikling i Norge: Fakta og trender.
Publikasjonen kan lastes ned gratis på medienorges nettsider: www.medienorge.uib.no

Nina Bjørnstad v/ www.medienorge.uib.no

Posted in kunnskap, mediebruk, mediepolitikk, mediepåvirkning | Leave a comment

E-post-spaghetti-floke

Akkurat nå har jeg 3 aktive e-post-kontoer, én halveis aktiv (google mail), to e-post lesere (Entourage og Mail) og to nettbaserte e-post-lesere. Jeg har min egen adresse, som jeg egentlig bruker mest, så har jeg skoleadressen og høyskoleadressen. Tidligere brukte jeg Entourage for å lese skole- og privat epost, og det gikk bra. Da jeg fikk adresse på Høyskolen, tenkte jeg aha, dette er tidpunktet for å rydde opp. Jeg går over til Mail (programmet som følger Mac), Jeg fikk installert privat e-post og Høyskole e-post men skole-eposten var under omlegging så den fikk jeg ikke installert.  Dermed hadde jeg med ett to midlertidige e-post lesere. Og så viste det seg at jeg ikke fikk sjekket høyskolee-post fra Mail ande steder enn på Høyskolenettverket. Og der sitter jeg kun en dag i uka. Løsningen her ble nettbasert e-post.

Så viser det seg at omleggingen av skole e-posten har vært helt vellykket, – bortsett fra for Mac-brukere. Slik at, -for å gjøre en historie kort: Jeg har fått samme problem der. Nå må jeg sjekke e-post på nettet her også. Det betyr at jeg har tre ulike innbokser å holde orden på, og jeg som endelig hadde tenkt å kjøre null-post-filosofi!

Jeg har visstnok heller ingen styringsrett over portene som må åpnes for at e-posten skal flyte fritt inn og ut. Denne spaghettifloken har jeg ikke nok tekniske innsikt til å løse alene.

Noen som har et hett tips til meg? What to do? Alle løsninger jeg kan ordne på egen hånd er jeg særlig takknemlig for!

Posted in praktisk digital kompetanse | 3 Comments