Author Archives: albaab

Impulskonferanse: Samarbeid og vurdering i den digitale skole

Her er noen notater, er ikke helt på hugget, men noen oversiktsnotater er det jo blitt. Ingunn Kjøl Wiik: Noen som blir lei seg  for ikke å få et treff på seg sjøl på nett? Stor endring når elevene får … Continue reading

Posted in digital kompetanse, konferanse, notater | Leave a comment

Aktiverte og motiverte elever i en digital hverdag

Elevmedvirkning og underveisvurdering i en digital hverdag. Unni Merete Walle med elever. Vurderinger, elevmedvirkning, IKT. 110 elever. Digitale klasser: Klasser med data. Elevmedvirkning og motivasjon. Fronter som arbeidsredskap. Lovfestet rett til å bli opplært i demokratiske prosesser. 1. Hvorfor lære … Continue reading

Posted in konferanse, vurdering | Leave a comment

Blogg i skolen- introduksjonskurs

Her er nettstedet jeg har laget til work-shopen jeg skal ha på Impuls-konferansen.

Posted in diverse | 1 Comment

Hvorfor bruke blogg i skolen?

Her er en Prezi-presentasjon jeg skal vise på impuls-konferansen i Førde på torsdag i forbindelse med en blogg-workshop. Noen som har noen kommentarer? Kan alltid bli bedre, vettu! Jeg har selvfølgelig også et manus, men det legger jeg ikke ut … Continue reading

Posted in blog, impuls, konferanse | 2 Comments

Ulik bruk av blogg i opplæringen

Jeg har brukt blogg i opplæringen på minst tre måter: Logg, portefolio, og oppgaveinnlevering. Her noen eksempler på logg fra utplassering og prosjekt til fordypning: Elev1, elev2. En av oppgavene under utplasseringen, var at elevene skulle skrive logg for hver … Continue reading

Posted in blog, e-mappe, elevarbeid, læring | 2 Comments

Lansering av Ungdomsbasen – opplegg for 3MK

I 3MK, altså tredje klasse på medielinja, har jeg laget et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et oppdrag vi fikk fra Sogndal Kommune i fjor da vi drev med Ungt entreprenørskap. Vi skal lage en designmanual for Ungdomsbasen, og inne i … Continue reading

Posted in grafisk design, info/PR, læring, oppgave | Leave a comment

Min medieopplevelse: Livet er en sirkel av mange mennesker

Jeg har i flere år hatt lyst til å introdusere et punkt i timeopplæringen med tittel “Min medieopplevelse”. Det har jeg gjort i år. Tanken er at vi begynner hver undervisningsbolk med at en av elevene forteller om en medieopplevelse, … Continue reading

Posted in film, læring, planlegging | Leave a comment

Planarbeid i Google docs

Her er min års/termin/ukeplan for 3MiK. Google docs er et utrolig praktisk verktøy til planarbeid. Det fins kun ett dokument, den er publisert som lenke på nett, og lenken er lagt inn i Fronter. Jeg kan gjøre justeringer i planen … Continue reading

Posted in planlegging, verktøy, web 2.0 | 2 Comments

Planlegging av 3 Medie- og informasjonskunnskap 2009-2010

Her er noen av tankene og utfordringene mine i planleggingen av faget:I år er fordelingen av timene to timer mandag, to timer tirsdag og én time fredag. Fra administrasjonen blir omtrent halvparten av fredagstimene i løpet av terminen, samlet til … Continue reading

Posted in planlegging | Leave a comment

Året 2008-09…

…var et så veldig travelt år, at jeg mista helt pusten, og jeg kom meg aldri helt med hodet over vannet. En liten sjekk gjør jeg likevel. Jeg var særlig opptatt av å komme styrket ut av erfaringer med Entreprenørskap … Continue reading

Posted in læring | Leave a comment