Category Archives: adapsjon

Elevtolkninger av klassiske filmscener

Her ser dere tre tolkninger av ulike klassiske scener. De tre elevgruppene har  løst oppgaven på ulike måter. 1. Avskjedsscenen i Casablanca har fått en ny konflikt. 2. I tolkningen av Lunsj-scenen fra Modern Times er det vår tids teknologi … Continue reading

Posted in adapsjon, elevarbeid, film, oppgave, sammensatte tekster | Leave a comment

Columbine massakeren som dataspill

Det er en ting å få med seg til revisjon av Mediemøte. http://www.columbinegame.com/ 

Posted in Mediemøter, adapsjon, dataspill, mediepåvirkning | Leave a comment