Category Archives: læring

Snart skoleslutt

Det har vært et rolig halvår her på bloggen. Skal jeg oppsummere mitt virke som digitalt opptatt lærer, kan jeg si jeg har opplevd både bunner og topper. Jeg er blitt tydeligere i klasseromsledelse, mer organisert i Fronter. Det har … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, læring, mappemetodikk, pc i skolen, samarbeid, skole | Leave a comment

Ulik bruk av blogg i opplæringen

Jeg har brukt blogg i opplæringen på minst tre måter: Logg, portefolio, og oppgaveinnlevering. Her noen eksempler på logg fra utplassering og prosjekt til fordypning: Elev1, elev2. En av oppgavene under utplasseringen, var at elevene skulle skrive logg for hver … Continue reading

Posted in blog, e-mappe, elevarbeid, læring | 2 Comments

Lansering av Ungdomsbasen – opplegg for 3MK

I 3MK, altså tredje klasse på medielinja, har jeg laget et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et oppdrag vi fikk fra Sogndal Kommune i fjor da vi drev med Ungt entreprenørskap. Vi skal lage en designmanual for Ungdomsbasen, og inne i … Continue reading

Posted in grafisk design, info/PR, læring, oppgave | Leave a comment

Min medieopplevelse: Livet er en sirkel av mange mennesker

Jeg har i flere år hatt lyst til å introdusere et punkt i timeopplæringen med tittel “Min medieopplevelse”. Det har jeg gjort i år. Tanken er at vi begynner hver undervisningsbolk med at en av elevene forteller om en medieopplevelse, … Continue reading

Posted in film, læring, planlegging | Leave a comment

Året 2008-09…

…var et så veldig travelt år, at jeg mista helt pusten, og jeg kom meg aldri helt med hodet over vannet. En liten sjekk gjør jeg likevel. Jeg var særlig opptatt av å komme styrket ut av erfaringer med Entreprenørskap … Continue reading

Posted in læring | Leave a comment

Skolestart: Input fra Rune Krumsvik

Ledelsen på skolen inviterte RK til planleggingsdagene på skolen min Sogndal VGS, jeg var med på konferanse i Førde i vår, og hørte han da, det var den samme forelesningen. Det var interessant også denne gangen. Nedenunder følger notater, sikkert … Continue reading

Posted in digital kompetanse, konferanse, læremiddel, læring, skole | Leave a comment

Vurdering av kunnskap er ut

La oss si at det fins to måter å forstå kunnskap på, en personlig, og en samfunnsbestemt måte. Kunnskap sett i et samfunnsperspektiv, er bestemt av teknologi, hva som trengs i en befolkning for å få samfunnet til å gå … Continue reading

Posted in kunnskap, læring, vurdering | 3 Comments

Ungt entreprenørskap

Jeg registrerte meg på de nye nettsidene til Ungt entreprenørskap i går. Dette ser lovende ut. Selv om ikke nettstedet er ferdig enda, ser det ut til at hele forløpet for oppstart, drift og avvikling er lagt opp på en … Continue reading

Posted in elevarbeid, læring, prosjekt til fordypning, ungt entreprenørskap | Leave a comment

Planlegging av Medie- og informasjonskunnskap2 08/09

Tid for planlegging av neste skoleår! Foruten tidlig start på planlegging, har jeg en annen viktig motivasjon for dette arbeidet i år. Ei venninne skal begynne som lærer til høsten i faget, og hun er veldig interessert både i å … Continue reading

Posted in læring, mappemetodikk, planlegging | 2 Comments

Mediemøte nett vår 2008

Ja, da går det mot et nytt redaksjonsmøte i Mediemøte-nett, og det er på tide å reflektere litt over nettstedet som læringsressurs så langt. En veldig positiv erfaring, er at en av mine kollegaer understreket overfor meg at jeg måtte … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, læring, nett | Leave a comment