Category Archives: læring

Prosjekt til fordyping

Dette er en midtveispresentasjon av hvordan jeg har løst Prosjekt til fordypning for min klasse på medielinja i år, Vår 2008 og Høst 2008. Samtidig er det en øvelse for meg i bruk av wiki, som publiseringsplattform (altså ikke noe … Continue reading

Posted in læremiddel, læring, praktisk digital kompetanse, prosjekt til fordypning, sjanger, skole, wiki | Leave a comment

Elevoppgave i Voicethread og Jumpcut

Dagens oppgave er å sette seg inn i Jumpcut og Voicethread. Halve klassen på hver av verktøyene, i grupper på to og to. Her er fire ressurser for fri bruk av bilder: http://www.compfight.com/ http://flickr.com/creativecommons http://creativecommons.org/image http://flickrcc.bluemountains.net/ Og et par ressurser … Continue reading

Posted in foto, lyd, læring, oppgave, praktisk digital kompetanse, reklamefilm, sammensatte tekster, verktøy, web 2.0 | Leave a comment

Nettkildebruk til skriftlige oppgaver med Diigo

Klipp og lim funksjonen på data og informasjonsmengden på nett utfordrer det tradisjonelle skriftlige arbeidet på vgs. Mange elever kopierer setninger og avsnitt fra nettkilder direkte over på et word-dokument og bytter noen ord her og der. Jeg har terpet … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, læring, nett, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | Leave a comment

3mku bruker Diigo for å lære å skrive ordentlig

I dag gav jeg 3.klassen på allmennfag denne oppgaven. Kort oppsumert, handler det om at elevene skal bruke web 2.0 verktøyet Diigo før de svarer på oppgavene i filmhistorie om Sovjetisk montasje og Panserkrysseren Potemkin. De skal finne frem ca … Continue reading

Posted in blog, digital kompetanse, læring, praktisk digital kompetanse, web 2.0 | 1 Comment

Wikibok om digitale forteljingar

I dag har jeg satt igang et prosjekt i 2MK (12 elever) på Medielinja, der de skal lage en ressurs for ungdomsskoleelever om Digitale fortellinger og hvordan de kan lages. De skal bruke web 2.0 verktøyet wikibooks. Her er prosjektbeskrivelsen … Continue reading

Posted in digital kompetanse, digitale fortellinger, læremiddel, læring, praktisk digital kompetanse, sjanger, skole, web 2.0 | 1 Comment

IKT og skoleutvikling, LMS og lærerkompetanse

På vår skole er vi iferd med å tvinge alle over på Fronter. Måten: det er slutt på e-post, alle beskjeder blir gitt over Fronter. Hm. Det er en administrativ endring av kommunikasjonsrutiner som egentlig fungere. Det blir mest sannsynlig … Continue reading

Posted in LMS, digital kompetanse, læring, skole, web 2.0 | 1 Comment

Digitalisering av lærerens skolehverdag 3

Oppdatering to dager etter: Er ikke så frustrert i dag. Har gitt 3MKU mulighet til å skrive bloggpost om hva de holder på med i sitt selvvalgte prosjekt, istedenfor å møte i timen, dersom de ønsker det. Kan jo bli … Continue reading

Posted in digital kompetanse, læring | 4 Comments

Kurs i nettpublisering for 1mk

Jeg holder nå på å gi elevene i 1MK introduksjoner i nettpublisering, og har lagt ut presentasjonene med Google-docs. 1 Personlig nettpublisering: Her er eksempler på ulike verktøy det er mulig å bruke til personlig nettpublisering. Noen som er spesifikke … Continue reading

Posted in elevarbeid, læring, nett, web | 1 Comment

Web 2.0 verktøy i Mindomo

Her er en liten kategorisering av ulike web 2.0 teknologier, Anne Kristin Sjo (stipendiat ved Høgskolen på Stord) har laget den, og hun vil gjerne ha kommentarer. Rettere sagt, presenterer hun alle disse verktøyene som portefolio-verktøy.

Posted in e-mappe, læring, web 2.0 | Leave a comment

Vurdering av blogginnlegg og noen frustrasjoner

Sitter her og kommenterer/vurderer 3MKU sine blogginnlegg om Digital Kompetanse som de har skrevet etter 5-avsnittsmetoden. 5 har ikke levert (og får ordensmerknad). 5 har levert som worddokument istedenfor blogginnlegg (de får ikke levert i Fronter). Og av de innleggene … Continue reading

Posted in digital kompetanse, læring | 3 Comments