Category Archives: opphavsrettigheter

Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og … Continue reading

Posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki | Leave a comment

Forelesninger om blogg i friluftslivsstudier

Denne høsten har jeg hatt innføring i bruk av bloggteknologi for studenter ved Friluftsliv på Høgskulen i Sogn og Fjordane. I starten var mange skeptiske til å erstatte turloggen med en utadvent fagblogg, men på slutten av perioden var mange … Continue reading

Posted in blog, digital kompetanse, friluftsliv, kildebruk, kurs, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse | Leave a comment

Opphavsrettigheter – Hannemyr i Sogndal – liveblogging

Opphavsrett i ei digital tid – Opphavsrett for programmerer og webdesignere 1. Introduksjon i opphavsrettens grunnleggende elementer. 2. Digitalisering og konvergens 3. Creative Commons http://www.deltemeninger.no/ Interessante diskusjoner om opphavsrettslige spørsmål. Opphavsrett er vel ingen menneskerett? Jo det er det. Opphavspersonen … Continue reading

Posted in konferanse, opphavsrettigheter | 1 Comment

Good copy bad copy

FANTASTISK GOD! Dansk dokumentar fra 2007 som tar pulsen av en global delingskultur. Veldig aktuell i disse Pirate Bay – tider.

Posted in kildebruk, opphavsrettigheter | 2 Comments

Kommentar til Arne Krokan

Arne Krokan spør om: http://arnek.wordpress.com/2009/01/19/youtube-tv2-og-nrk-blir-viktigere-for-skolene-enn-forlagene/ Og jeg svarer (har brukt så mye tid på innlegget at jeg må nesten legge det inn her): Spennende diskusjon.  Og veldig bra du har en positiv innstilling til dyktige lærere og det de kan … Continue reading

Posted in Mediemøter, forlag, læremiddel, nett, opphavsrettigheter, web 2.0 | 4 Comments

Om opphavrettigheter og overvåkningssystem

Mens elevene jobbet med oppgaver om åndsverkslova og opphavrettigheter, testet jeg ut et overvåkningssystem som IT-seksjonen har installert på alle datarom. Hm. Noen bra greier: Det er mulig å låse alle maskiner for å få oppmerksomhet; skjermen til elevene får … Continue reading

Posted in oppgave, opphavsrettigheter, overvåkning | 4 Comments

Nedlasting av bilder

Yotofoto.com har vært nede ihvertfall i en uke, men så fant jeg denne tjenesten: Gjennom Ingunn og en av hennes klasseblogger Norskblogg for 1STB, Sandvika vgs 2007/08. Oppdatering: http://www.compfight.com/ 

Posted in bilder, blog, opphavsrettigheter, skole | 3 Comments

Powerpoint om nettkildebruk, Diigo og femavsnittsmetoden

I denne ppt´en presenterer jeg problemet med håndtering av klipp og lim-funksjonen i datamaskinen. Og hvordan verktøyet Diigo, sammen med prinsippet for femavsnittsmetoden, kan brukes for å omgå problemet. Jeg har også publisert den i Google docs, her er det … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | 2 Comments

Nettkildebruk til skriftlige oppgaver med Diigo

Klipp og lim funksjonen på data og informasjonsmengden på nett utfordrer det tradisjonelle skriftlige arbeidet på vgs. Mange elever kopierer setninger og avsnitt fra nettkilder direkte over på et word-dokument og bytter noen ord her og der. Jeg har terpet … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, læring, nett, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | Leave a comment

Plagiat, vurdering og digital eksamen

Interessant diskusjon i denne bloggposten hos JonblOGG. (Nrk Dagsrevyen hadde forresten en interessant sak om nedlasting av film og opphavsrettigheter i dag.)

Posted in læring, opphavsrettigheter | Leave a comment