Category Archives: nett

Kommentar til Arne Krokan

Arne Krokan spør om: http://arnek.wordpress.com/2009/01/19/youtube-tv2-og-nrk-blir-viktigere-for-skolene-enn-forlagene/ Og jeg svarer (har brukt så mye tid på innlegget at jeg må nesten legge det inn her): Spennende diskusjon.  Og veldig bra du har en positiv innstilling til dyktige lærere og det de kan … Continue reading

Posted in Mediemøter, forlag, læremiddel, nett, opphavsrettigheter, web 2.0 | 4 Comments

Interessant om åpne og lukkede læringsressurser

Einar Berg skrev et meget fyrrig innlegg her i slutten av september der han provoserte Per Andersen fra Aschehoug nettutvikling og fikk gode svar tilbake. Dette er virkelig interessant lesning! Mange kjernepunkt i debatten blir avklart. Og så er vel … Continue reading

Posted in Mediemøter, diskusjon, læremiddel, nett | 2 Comments

Mediemøte nett vår 2008

Ja, da går det mot et nytt redaksjonsmøte i Mediemøte-nett, og det er på tide å reflektere litt over nettstedet som læringsressurs så langt. En veldig positiv erfaring, er at en av mine kollegaer understreket overfor meg at jeg måtte … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, læring, nett | Leave a comment

Nettkildebruk til skriftlige oppgaver med Diigo

Klipp og lim funksjonen på data og informasjonsmengden på nett utfordrer det tradisjonelle skriftlige arbeidet på vgs. Mange elever kopierer setninger og avsnitt fra nettkilder direkte over på et word-dokument og bytter noen ord her og der. Jeg har terpet … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, læring, nett, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | Leave a comment

Noen løse betraktninger om Mediemøte – nett, etter 2 ½ mnd, 2007.

I det følgende gjør jeg et skille mellom  hvordan ressursen er blitt brukt og mottatt på allmenn og på yrkesfag, fordi forutsetningene for bruken er så ulik. På allmennfag underviser jeg 3MKU. Vi bruker Mediemøte2 som lærebok (andre skoler i … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, nett | Leave a comment

Kurs i nettpublisering for 1mk

Jeg holder nå på å gi elevene i 1MK introduksjoner i nettpublisering, og har lagt ut presentasjonene med Google-docs. 1 Personlig nettpublisering: Her er eksempler på ulike verktøy det er mulig å bruke til personlig nettpublisering. Noen som er spesifikke … Continue reading

Posted in elevarbeid, læring, nett, web | 1 Comment

Da er vi igang

Jeg har fått hilst på 1.klassen min på Medielinja. 12 hyggelige og ivrige elever. Og jeg har også hatt to timer med 3MKU på almennfag. 30 stk! Utflytende gjeng, men mange trivelige enkeltelever. Her må jeg nok konsentrere meg litt … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, nett, skole, web 2.0 | Leave a comment