Category Archives: e-mappe

Ulik bruk av blogg i opplæringen

Jeg har brukt blogg i opplæringen på minst tre måter: Logg, portefolio, og oppgaveinnlevering. Her noen eksempler på logg fra utplassering og prosjekt til fordypning: Elev1, elev2. En av oppgavene under utplasseringen, var at elevene skulle skrive logg for hver … Continue reading

Posted in blog, e-mappe, elevarbeid, læring | 2 Comments

Web 2.0 verktøy i Mindomo

Her er en liten kategorisering av ulike web 2.0 teknologier, Anne Kristin Sjo (stipendiat ved Høgskolen på Stord) har laget den, og hun vil gjerne ha kommentarer. Rettere sagt, presenterer hun alle disse verktøyene som portefolio-verktøy.

Posted in e-mappe, læring, web 2.0 | Leave a comment