Category Archives: LMS

Mappevurdering: Hurra?

De siste tre dagene har jeg brukt kveldene på å lese og lese om igjen oppgaver som har tikket inn om og om igjen fra elever i 3.klasse Mediekunnskap. I andre semester har de fått 6 karakterer. 1 munlig, 1 … Continue reading

Posted in LMS, mappemetodikk, pedagogikk, vurdering | 1 Comment

Hurra! Et pedagogisk gjennombrudd

Ok-så retta jeg alle 30 besvarelsene til Mediekunnskap3 gårsdagens heldag mellom 11.45-14.30 og 20.00-23.30, for jeg ville ha pinsen fri. Det betyr at da jeg kom inn i klassen fikk elevene hakaslepp og utbrøt: “Du e´heilt galen!” og “Du ekje … Continue reading

Posted in LMS, mappemetodikk, pedagogikk, vurdering | 3 Comments

Forelesning om blogg

Selvfølgelig vet vi at en ppt av en forelesning på 3 timer kan klikkes gjennom på to minutter, det kan likevel gi noen nye tanker og stikkord og sammenstillinger av kunnskap. Dette var et oppdrag fra Høyskolen i Sogn og … Continue reading

Posted in LMS, blog, digital kompetanse | 3 Comments

Planlegging av Mediekunnskap3 med Google docs

I første termin i år planla jeg undervisningen i Mediekunnskap 3 på VKII ved hjelp av Google docs. Jeg laget den første planen i word, som jeg så lastet opp i Google docs og publiserte. Lenken lastet jeg opp i … Continue reading

Posted in LMS, skole, web 2.0 | 2 Comments

LMS 2.0

Jørn Hoelstad Pedersen har en interessant diskusjon om LMS´enes fremtid og konkluderer slik: It’s:learning representerer for mange et stort steg inn i den digitale verden. Det er nok de som tror at alle forlengst er fortrolige med Web 2.0 som … Continue reading

Posted in LMS, web 2.0 | 4 Comments

Digital kompetanse og bruk av Fronter

Jeg fant en interessant PDF om Digital Kompetanse fra Fronter sin brukerkonferanse 2006 sett i sammenheng med bruk av Fronter i skolen. Det kritiske spørsmålet jeg sitter igjen med er om Fronter klarer å innfri de utfordringene som blir presentert. … Continue reading

Posted in LMS, digital kompetanse, skole | Leave a comment

IKT og skoleutvikling, LMS og lærerkompetanse

På vår skole er vi iferd med å tvinge alle over på Fronter. Måten: det er slutt på e-post, alle beskjeder blir gitt over Fronter. Hm. Det er en administrativ endring av kommunikasjonsrutiner som egentlig fungere. Det blir mest sannsynlig … Continue reading

Posted in LMS, digital kompetanse, læring, skole, web 2.0 | 1 Comment