Category Archives: kildebruk

Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og … Continue reading

Posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki | Leave a comment

Forelesninger om blogg i friluftslivsstudier

Denne høsten har jeg hatt innføring i bruk av bloggteknologi for studenter ved Friluftsliv på Høgskulen i Sogn og Fjordane. I starten var mange skeptiske til å erstatte turloggen med en utadvent fagblogg, men på slutten av perioden var mange … Continue reading

Posted in blog, digital kompetanse, friluftsliv, kildebruk, kurs, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse | Leave a comment

Er det greit å bruke wikipedia som kilde i eksamensbesvarelsen?

I forrige post skrev jeg om kildebruk og -henvisningen. Jeg skrev også at de formene  presenterte var hentet fra: Andresen, Øyvind m.fl (2008): Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3. Det norske samlaget. Det som kjennetegner eksemplene jeg skriver er at kildene … Continue reading

Posted in diskusjon, kildebruk | 2 Comments

Klasseblogg: Kildebruk og -henvisning

I år har jeg opprettet en klasseblogg for 3MiK, altså i faget Medie- og informasjonkunnskap2.Vi er såvidt kommet i gang. Men jeg syns det tegner til å kunne bli en bra greie. Elevene har opprettet egne wordpress-blogger. WordPress syns jeg … Continue reading

Posted in blog, kildebruk, skole | 5 Comments

Fantastisk informasjonsfilm

…om Universitetsbiblioteket i Bergen. Gi også et innblikk i betydningen av bibliotek generelt, også på vgs. Takk til Guttorm Hveem for tips.

Posted in info/PR, kildebruk, kunnskap, litteratur | Leave a comment

Good copy bad copy

FANTASTISK GOD! Dansk dokumentar fra 2007 som tar pulsen av en global delingskultur. Veldig aktuell i disse Pirate Bay – tider.

Posted in kildebruk, opphavsrettigheter | 2 Comments

Nok en remix

Denne gangen: Oppgaver om kildebruk, kildekritikk og kildereferanser.   Fantasi av Kari Aas. (Bearbeidet fra Griffin head av Paul Keller, som er tilgjengelig under CC BY 2.0 Lisens.) (fra: http://www.creativecommons.no/kariaas/)

Posted in kildebruk | Leave a comment

Om oppgaveskriving

Her finner du en oversiktlig ressurs  om prosessen som ligger bak å skrive en akademisk oppgave, og godt gjemt i strukturen ligger også en god oppskrift på en oppgave: Ressursen er laget for prosjektsamarbeid, men fungerer også fint for individuelt … Continue reading

Posted in kildebruk, litteratur, oppgaveskriving, sjanger | Leave a comment

Powerpoint om nettkildebruk, Diigo og femavsnittsmetoden

I denne ppt´en presenterer jeg problemet med håndtering av klipp og lim-funksjonen i datamaskinen. Og hvordan verktøyet Diigo, sammen med prinsippet for femavsnittsmetoden, kan brukes for å omgå problemet. Jeg har også publisert den i Google docs, her er det … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | 2 Comments

Nettkildebruk til skriftlige oppgaver med Diigo

Klipp og lim funksjonen på data og informasjonsmengden på nett utfordrer det tradisjonelle skriftlige arbeidet på vgs. Mange elever kopierer setninger og avsnitt fra nettkilder direkte over på et word-dokument og bytter noen ord her og der. Jeg har terpet … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, læring, nett, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | Leave a comment