Category Archives: vurdering

Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og … Continue reading

Posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki | Leave a comment

Elevmedvirkning og underveisvurdering

Jeg har tenkt lenge på at jeg må skrive en post om elevmedvirkning og vurdering, og grunnen til at jeg gjør det nå er at jeg er blitt inspirert av LektorMelby som skriver at hun tok med seg terninger i … Continue reading

Posted in diskusjon, mappemetodikk, skole, vurdering | 5 Comments

Aktiverte og motiverte elever i en digital hverdag

Elevmedvirkning og underveisvurdering i en digital hverdag. Unni Merete Walle med elever. Vurderinger, elevmedvirkning, IKT. 110 elever. Digitale klasser: Klasser med data. Elevmedvirkning og motivasjon. Fronter som arbeidsredskap. Lovfestet rett til å bli opplært i demokratiske prosesser. 1. Hvorfor lære … Continue reading

Posted in konferanse, vurdering | Leave a comment

Vurdering av kunnskap er ut

La oss si at det fins to måter å forstå kunnskap på, en personlig, og en samfunnsbestemt måte. Kunnskap sett i et samfunnsperspektiv, er bestemt av teknologi, hva som trengs i en befolkning for å få samfunnet til å gå … Continue reading

Posted in kunnskap, læring, vurdering | 3 Comments

Medie og informasjonskunnskap2, nytt med Kunnskapsløftet

I dag setter jeg igang 3MIK. Begynner med en grundig gjennomgang av læreplanen og grov gjennomgang av halvtårsplanen. I år har alle elevene fått utdelt alle sine lærebøker første skoledag og det er helt FANTASTISK! Endelig et år vi kan … Continue reading

Posted in mappemetodikk, oppgave, planlegging, vurdering, wiki | Leave a comment

Mappevurdering: Hurra?

De siste tre dagene har jeg brukt kveldene på å lese og lese om igjen oppgaver som har tikket inn om og om igjen fra elever i 3.klasse Mediekunnskap. I andre semester har de fått 6 karakterer. 1 munlig, 1 … Continue reading

Posted in LMS, mappemetodikk, pedagogikk, vurdering | 1 Comment

Hurra! Et pedagogisk gjennombrudd

Ok-så retta jeg alle 30 besvarelsene til Mediekunnskap3 gårsdagens heldag mellom 11.45-14.30 og 20.00-23.30, for jeg ville ha pinsen fri. Det betyr at da jeg kom inn i klassen fikk elevene hakaslepp og utbrøt: “Du e´heilt galen!” og “Du ekje … Continue reading

Posted in LMS, mappemetodikk, pedagogikk, vurdering | 3 Comments