Category Archives: kompetanseheving

Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og … Continue reading

Posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki | Leave a comment

Snart skoleslutt

Det har vært et rolig halvår her på bloggen. Skal jeg oppsummere mitt virke som digitalt opptatt lærer, kan jeg si jeg har opplevd både bunner og topper. Jeg er blitt tydeligere i klasseromsledelse, mer organisert i Fronter. Det har … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, læring, mappemetodikk, pc i skolen, samarbeid, skole | Leave a comment

Mash-up av en konferanse

Her kommer en Mash-up av en konferanse jeg var på i går i Førde, Sogn og Fjordane, som het: Er du klar for det digitale løftet? Mye bra og veldig artig å være på konferanse, se voksne folk en hel … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, konferanse | Leave a comment

Er du klar for det digitale løftet? – Rune J. Krumsvik

Under følger 4 poster med notater fra innlegg en konferanse. Antagelig mest forståelig for de som var der. Lurer du på hvorfor jeg har tatt meg bryet? Jo, artig, og så har det vært så kjekt å følge med live-bloggingen … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, konferanse | Leave a comment

Er du klar for det digitale løftet? – Per Arne Hansen

Digital oppdragelse Nettvett Barns nettbruk Avmystifisering av Internett i skolen. Jada… så gjør lærerne det samme som de har gjort før. Infrastruktur er kommet på plass, derfor er tiden moden for en seriøs tilnærming. Facebook – skjedde plutselig bevisstgjøring også … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, konferanse | Leave a comment

Er du klar for det digitale løftet? – Eirik Newth

Eirik presenterer fremtidsvisjoner om læring i norsk skole. Med utgangspunkt i teknologisk stabilitet. Revolusjon- Internett: Massiv endring i mediebruk når vi velger selv. Se Mediebarometeret 2007 (Kakestatistikk). Avisdød i USA: Finanskrise + Endring i medievaner. (The Christian Science Monitor- kun … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kompetanseheving, konferanse | Leave a comment

Hospitering på Designbyrå

Så heldig er jeg, at jeg skal hospitere to uker på et designbyrå til høsten. Det ble sendt ut et fellesbrev til ansatte i Sogn og Fjordane Fylkeskommune i høst (først ett, så ett til med en påminnelse). Og jeg … Continue reading

Posted in grafisk design, kompetanseheving, venner, web | Leave a comment