Category Archives: planlegging

Artikkel om Blogg #2

Mediepedagogene presenterer artikkel #2 om blogg i skolen. Her skriver jeg noe konkrete tips om hva du bør begynne med og hvordan du kan organisere blogger til bruk i undervisningen. Se her: http://www.mediepedagogene.no/vil-du-bruke-blogg-i-opplaeringen

Posted in blog, digital kompetanse, pedagogikk, planlegging, praktisk digital kompetanse, sosiale medier, web 2.0 | Leave a comment

Artikkel for Tilt – mediepedagogene

Her er en artikkel for Tilt jeg har skrevet om min erfaring med bruk av Blogg i undervisningen. Det kan være interessant å lese dersom du er en lærer som er nysgjerrig på å bruke det i undervisningen.

Posted in blog, pedagogikk, planlegging | Leave a comment

Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og … Continue reading

Posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki | Leave a comment

Min medieopplevelse: Livet er en sirkel av mange mennesker

Jeg har i flere år hatt lyst til å introdusere et punkt i timeopplæringen med tittel “Min medieopplevelse”. Det har jeg gjort i år. Tanken er at vi begynner hver undervisningsbolk med at en av elevene forteller om en medieopplevelse, … Continue reading

Posted in film, læring, planlegging | Leave a comment

Planarbeid i Google docs

Her er min års/termin/ukeplan for 3MiK. Google docs er et utrolig praktisk verktøy til planarbeid. Det fins kun ett dokument, den er publisert som lenke på nett, og lenken er lagt inn i Fronter. Jeg kan gjøre justeringer i planen … Continue reading

Posted in planlegging, verktøy, web 2.0 | 2 Comments

Planlegging av 3 Medie- og informasjonskunnskap 2009-2010

Her er noen av tankene og utfordringene mine i planleggingen av faget:I år er fordelingen av timene to timer mandag, to timer tirsdag og én time fredag. Fra administrasjonen blir omtrent halvparten av fredagstimene i løpet av terminen, samlet til … Continue reading

Posted in planlegging | Leave a comment

Planlegging av læring…

… i 3.klasse Medie- og informasjonskunnskap. Klokka er 19.50, søndag. Sønnen på to er nettopp i seng. Jeg skal videreforedle en oppgave i Internasjonal mediepolitikk som jeg brukt to timer på å lage på onsdag (undervisningsfri dag). Den finner du … Continue reading

Posted in mediepolitikk, oppgave, planlegging | Leave a comment

Informasjonsarbeid for Internasjonal dag

Elevrådet på skolen vår har vært så oppfinnsomme, at de har valgt bort OD (altså Operasjon Dagsverk) til fordel for et lokalt forankret hjelpeprosjekt i Sør-Afrika. Jeg syns det er en veldig god idé. Er de flinke, får de mer … Continue reading

Posted in info/PR, planlegging | 1 Comment

Remix av ressurser fra lærere

Elevarbeid fra Sandvika VGS, vår 2008. I oppleggene jeg har jobbet med om grafisk design og reklame har minst fire nettkolleger bidratt: – Fikk en reklameoppgave av Irene, til og med på nynorsk. Gjorde noen endringer. Og la inn et … Continue reading

Posted in grafisk design, planlegging, reklame, samarbeid | 3 Comments

Medie og informasjonskunnskap2, nytt med Kunnskapsløftet

I dag setter jeg igang 3MIK. Begynner med en grundig gjennomgang av læreplanen og grov gjennomgang av halvtårsplanen. I år har alle elevene fått utdelt alle sine lærebøker første skoledag og det er helt FANTASTISK! Endelig et år vi kan … Continue reading

Posted in mappemetodikk, oppgave, planlegging, vurdering, wiki | Leave a comment