Category Archives: diskusjon

Elevmedvirkning og underveisvurdering

Jeg har tenkt lenge på at jeg må skrive en post om elevmedvirkning og vurdering, og grunnen til at jeg gjør det nå er at jeg er blitt inspirert av LektorMelby som skriver at hun tok med seg terninger i … Continue reading

Posted in diskusjon, mappemetodikk, skole, vurdering | 5 Comments

Er det greit å bruke wikipedia som kilde i eksamensbesvarelsen?

I forrige post skrev jeg om kildebruk og -henvisningen. Jeg skrev også at de formene  presenterte var hentet fra: Andresen, Øyvind m.fl (2008): Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3. Det norske samlaget. Det som kjennetegner eksemplene jeg skriver er at kildene … Continue reading

Posted in diskusjon, kildebruk | 2 Comments

Interessant om åpne og lukkede læringsressurser

Einar Berg skrev et meget fyrrig innlegg her i slutten av september der han provoserte Per Andersen fra Aschehoug nettutvikling og fikk gode svar tilbake. Dette er virkelig interessant lesning! Mange kjernepunkt i debatten blir avklart. Og så er vel … Continue reading

Posted in Mediemøter, diskusjon, læremiddel, nett | 2 Comments