Category Archives: Mediemøter

Mediemøter i ny utgave

  Det er med litt stolthet jeg presenterer den nye utgaven av Mediemøter. Den første utgaven fikk mange kommentarer, og i revisjonen har vi fått gjort mange endringer som styrker boka som læremiddel i 1.klasse på Medier og kommunikasjon og … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel | 1 Comment

Kommentar til Arne Krokan

Arne Krokan spør om: http://arnek.wordpress.com/2009/01/19/youtube-tv2-og-nrk-blir-viktigere-for-skolene-enn-forlagene/ Og jeg svarer (har brukt så mye tid på innlegget at jeg må nesten legge det inn her): Spennende diskusjon.  Og veldig bra du har en positiv innstilling til dyktige lærere og det de kan … Continue reading

Posted in Mediemøter, forlag, læremiddel, nett, opphavsrettigheter, web 2.0 | 4 Comments

Revisjon av læreboka Mediemøter1

Da er jeg igang med revisjonsarbeidet for Mediemøter1. Min jobb er å styrke kvaliteten på den delen som heter Medier, individ og samfunn. Delen består av fire kapitler: Mediene og individet, Mediepåvirkning, Mediene og samfunnet og Mediepolitikk. Hovedstrukturen fungerer godt, … Continue reading

Posted in Mediemøter | Leave a comment

Interessant om åpne og lukkede læringsressurser

Einar Berg skrev et meget fyrrig innlegg her i slutten av september der han provoserte Per Andersen fra Aschehoug nettutvikling og fikk gode svar tilbake. Dette er virkelig interessant lesning! Mange kjernepunkt i debatten blir avklart. Og så er vel … Continue reading

Posted in Mediemøter, diskusjon, læremiddel, nett | 2 Comments

Delingskultur fra forlag

Dette innlegget har jeg hatt lyst til å skrive lenge. De fleste som har vært innom bloggen og lest profilen min, har fått med seg at jeg sitter i en redaksjon for et lærerverk på nett som er en slagt … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, praktisk digital kompetanse, web 2.0 | 3 Comments

Mediemøte nett vår 2008

Ja, da går det mot et nytt redaksjonsmøte i Mediemøte-nett, og det er på tide å reflektere litt over nettstedet som læringsressurs så langt. En veldig positiv erfaring, er at en av mine kollegaer understreket overfor meg at jeg måtte … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, læring, nett | Leave a comment

Din aller beste oppgave?

Motivasjonen for å lage oppgaver de siste dagene har ikke vært den største. En del av oppdraget mitt som lærebokforfatter hos Aschehoug, er å lage nettoppgaver til Mediemøte sin nettressurs. Ressursen er delt i to deler. En hoveddel som er … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel | 2 Comments

Mediedekning, ytringsfrihet og mediepolitikk

Her har jeg laget en oppgave om mediedekning, ytringsfrihet og mediepolitikk for Mediemøte nett, Mars måned. Kanskje flere kan få glede av den herfra. Den er tenkt til 3MKU. Kom gjerne med kommentarer og forbedringsforslag. Sommeren 2008 skal det være … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, ytringsfrihet | 2 Comments

Født som nettbruker?

Er spørsmålet Jill stiller i en presentasjon hun holdt på Fleksibel Læring´s konferanse i Oslo 11.nov. Jeg har gått og tenkt de samme tankene om mine elever på VGS den siste tiden. Det er en slags gjengs oppfatning at elever … Continue reading

Posted in Mediemøter, blog, digital kompetanse | 2 Comments

Noen løse betraktninger om Mediemøte – nett, etter 2 ½ mnd, 2007.

I det følgende gjør jeg et skille mellom  hvordan ressursen er blitt brukt og mottatt på allmenn og på yrkesfag, fordi forutsetningene for bruken er så ulik. På allmennfag underviser jeg 3MKU. Vi bruker Mediemøte2 som lærebok (andre skoler i … Continue reading

Posted in Mediemøter, læremiddel, nett | Leave a comment