Category Archives: skole

Nedlasting av bilder

Yotofoto.com har vært nede ihvertfall i en uke, men så fant jeg denne tjenesten: Gjennom Ingunn og en av hennes klasseblogger Norskblogg for 1STB, Sandvika vgs 2007/08. Oppdatering: http://www.compfight.com/ 

Posted in bilder, blog, opphavsrettigheter, skole | 3 Comments

Planlegging av Mediekunnskap3 med Google docs

I første termin i år planla jeg undervisningen i Mediekunnskap 3 på VKII ved hjelp av Google docs. Jeg laget den første planen i word, som jeg så lastet opp i Google docs og publiserte. Lenken lastet jeg opp i … Continue reading

Posted in LMS, skole, web 2.0 | 2 Comments

Tredje dobbetime med Diigo

Jaaa, da er tredje dobbeltime med Diigo unnagjort. Hmm, det tar sannelig tid å få det gjennom til 30 elever som kun har to dobbeltimer med data på skolen. I dag hadde jeg fremdeles to-tre elever jeg måtte hjelpe til … Continue reading

Posted in digital kompetanse, skole | 4 Comments

Powerpoint om nettkildebruk, Diigo og femavsnittsmetoden

I denne ppt´en presenterer jeg problemet med håndtering av klipp og lim-funksjonen i datamaskinen. Og hvordan verktøyet Diigo, sammen med prinsippet for femavsnittsmetoden, kan brukes for å omgå problemet. Jeg har også publisert den i Google docs, her er det … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | 2 Comments

Nettkildebruk til skriftlige oppgaver med Diigo

Klipp og lim funksjonen på data og informasjonsmengden på nett utfordrer det tradisjonelle skriftlige arbeidet på vgs. Mange elever kopierer setninger og avsnitt fra nettkilder direkte over på et word-dokument og bytter noen ord her og der. Jeg har terpet … Continue reading

Posted in digital kompetanse, kildebruk, læring, nett, opphavsrettigheter, praktisk digital kompetanse, skole, web 2.0 | Leave a comment

P3tv

Jeg har vært på P3tv (nrk) og sjekka ut litt av hvert. Det jeg syns er verdt å komme med her, er en kritikk av Rottatouille. En film jeg ikke fikk sett da den gikk, men som jeg gleder meg … Continue reading

Posted in blog, sammensatte tekster, sjanger, skole, video, web 2.0 | Leave a comment

Wikibok om digitale forteljingar

I dag har jeg satt igang et prosjekt i 2MK (12 elever) på Medielinja, der de skal lage en ressurs for ungdomsskoleelever om Digitale fortellinger og hvordan de kan lages. De skal bruke web 2.0 verktøyet wikibooks. Her er prosjektbeskrivelsen … Continue reading

Posted in digital kompetanse, digitale fortellinger, læremiddel, læring, praktisk digital kompetanse, sjanger, skole, web 2.0 | 1 Comment

Din veg

Her er en tolkning jeg gjorde av Olav H. Hauges dikt: Din veg i forbindelse med Mediedidaktikk. Jeg laget den sammen med Pål Aam som nå jobber ved medieutdanningen på Høgskulen i Volda. Det er helt klart et innspill til … Continue reading

Posted in sammensatte tekster, sjanger, skole, video | Leave a comment

Digital kompetanse og bruk av Fronter

Jeg fant en interessant PDF om Digital Kompetanse fra Fronter sin brukerkonferanse 2006 sett i sammenheng med bruk av Fronter i skolen. Det kritiske spørsmålet jeg sitter igjen med er om Fronter klarer å innfri de utfordringene som blir presentert. … Continue reading

Posted in LMS, digital kompetanse, skole | Leave a comment

IKT og skoleutvikling, LMS og lærerkompetanse

På vår skole er vi iferd med å tvinge alle over på Fronter. Måten: det er slutt på e-post, alle beskjeder blir gitt over Fronter. Hm. Det er en administrativ endring av kommunikasjonsrutiner som egentlig fungere. Det blir mest sannsynlig … Continue reading

Posted in LMS, digital kompetanse, læring, skole, web 2.0 | 1 Comment