Monthly Archives: March 2011

Artikkel for Tilt – mediepedagogene

Her er en artikkel for Tilt jeg har skrevet om min erfaring med bruk av Blogg i undervisningen. Det kan være interessant å lese dersom du er en lærer som er nysgjerrig på å bruke det i undervisningen.

Posted in blog, pedagogikk, planlegging | Leave a comment

Artig liten sak

Det er lenge siden jeg er blitt så fascinert av et nettverktøy som jeg er blitt av  Qwiki. RTJanArve

Posted in verktøy, web 2.0 | Leave a comment