Digital kompetanse og bruk av Fronter

Jeg fant en interessant PDF om Digital Kompetanse fra Fronter sin brukerkonferanse 2006 sett i sammenheng med bruk av Fronter i skolen. Det kritiske spørsmålet jeg sitter igjen med er om Fronter klarer å innfri de utfordringene som blir presentert. Fronter er tungt å laste ned som det er nå, det er et tregt system, det er liten fleksibilitet til skreddersøm (syns jeg) kanskje tiden er inne for en Fronter 2.0 versjon (med all underforstått hentydning dette innebærer).

Vel verdt en titt:

Grete Netteland – Høgskulen i Sogn og Fjordane
Foredrag:
“Utvikling av digital kompetanse ved bruk av Fronter – lokalt og regionalt”

Grete Netteland er førstelektor i informasjonsteknologi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Avdeling for økonomi og språk. Hun er der ansvarlig for bachelorkurset “Samarbeids- og læresystem” som tar for seg bruk av elektroniske læresystem i undervisning og på arbeidsplass. Kurset er valgfag i 3. året i bachelorstudiet i it. Hun er for tiden også regional prosjektleder for Høyvis-prosjektet, som har ansvar for veiledning om bredbåndsanvendelse i offentlig sektor.

Grete vil fokusere på hvordan en ved bruk av Fronter kan tilrettelegge for utvikling av digital kompetanse, på lærer- og elevsiden. Hun vil også si noe om hvordan en kan tilrettelegge for slik kompetanse gjennom regionalt undervisningssamarbeid.

PDF: Lokal og regional kompetanseutvikling i Fronter

This entry was posted in LMS, digital kompetanse, skole. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>