LMS 2.0

Fronter 2.0

Jørn Hoelstad Pedersen har en interessant diskusjon om LMS´enes fremtid og konkluderer slik:

It’s:learning representerer for mange et stort steg inn i den digitale verden. Det er nok de som tror at alle forlengst er fortrolige med Web 2.0 som innbiller seg at LMS’enes død skulle lede smertefritt over til en allmenn omfavnelse av wikier og Twitter og alle de andre verktøyene – “loosely coupled” eller ikke.

Jeg mener han har et viktig poeng. LMS´er er et trygt sted å begynne en digital vandring for lærere som ikke digital kompetanse som en terskel, noe som gjelder flertallet av lærerne hos oss. Spørsmålet som da kan vær interessant å forfølge, er hvordan LMS skal se ut om 5 år. Mange av de funksjonene som Web 2.0 teknologiene representerer, kan ikke være særlig komplisert å overføre/ gjøre tilgjengelig i It´s:Learning eller Fronter. Det kunne vært deilig å slippe å logge seg på 8 ulike tjenester i løpet av en dag. Jeg ønsker meg en Fronter 2.0 som fungerer litt som Netvibes eller Pageflakes, der det er mulig å skreddersy/tilpasse et utgangspunkt til egen bruk, ulike typer klasser. Her ville fordelen også være at elevene hadde samme grunnelementer som meg. Selvfølgelig ville systemet støtte opp om publisering og meldingsutveksling via mobiltelefon.

This entry was posted in LMS, web 2.0. Bookmark the permalink.

4 Responses to LMS 2.0

 1. Einar Berg says:

  Jeg er ikke kjent med det nyeste på Fronter – kan du virkelig få ei slik side du har bilde av her, eller der det bare et ønskebilde?

 2. En skulle tro at det ikke var så vanskelig, men erfaringen tilsier vel at TTT (ting tar tid) når det gjelder oppgraderinger av plattformene. Personlig tror jeg det er nyttig hvis produsentene får en viss følelse av å bli pustet i nakken av tilbydere av Web 2.0-tjenester – itslearning begynner etterhvert å få en veldig stor markedsandel. Hvor stort incentiv har de egentlig til å forbedre seg?

  Ellers er det annet moment jeg ikke nevnte i mitt blogginnlegg – en slags “ideologisk” innvending, kan man kanskje kalle det, mot grunntenkningen bak LMS’ene: de er ifølge mange i siste instans verktøy for å bevare det tradisjonelle maktforholdet mellom lærer og elev; de er egnet til å kontrollere og overvåke, men ikke til å utvikle det mer jevnbyrdige forholdet mellom lærer og lærende som noen mener å se vokse fram i forbindelse med Web 2.0-verktøyene (f.eks. wiki).

  Men praktiske er de. Ditt poeng om alle påloggingene som kreves for å bruke alle mulige tjenester er viktig for de aller fleste – blir det for mange steder å forholde seg til, vil det i seg selv være en barriere mot bruk.

 3. alb*aab says:

  Einar, jeg har rasket sammen en skjermdump av Fronter og en av Netvibes i Photoshop, mest som et innspill til diskusjon. Og ja, gjerne et ønske om at Fronter skal bli mer fleksibelt og mer brukervennlig.

  Jørn, jeg har ikke tenkt så mye over maktbalansen i Fronter, men jeg ser at du kan ha et poeng. Men er det ikke slik at det vil være mulig for en lærer å f. eks be om at elevrepresentatnt får like store rettigheter som læreren, slik at elevene kan få ansvar for å forvalte klasserommet?

  Min største innvending mot LMS er at de nettopp er LMS og ikke LS (Learning Management Systems og ikke Learning Systems), som om systemutviklerers (? Kanskje er det ikke systemutviklere som stod for initiativtakere til LMS) første forståelse av læreren er som administrator og ikke som pedagog.

  Ved Sogndal VGS har vi også skolearena der vi registrerer fravær. Og spør du meg er det en av de viktigste administrative oppgavene våre, så det er veldig rart at ikke det er en av de sentrale funksjonene i Fronter/It´s Learning.

  Når jeg tenker på det, er nok LMS´ene utviklet for hele utdanningssektoren. Derfor…

 4. Det fins en fraværsmodul i itslearning, men den er jo ytterligere et eksempel på en funksjon som er halvhjertet og dårlig: ubrukelig, sier de som har prøvd den. Vi bruker også Skolearena i tillegg til itslearning.

  Viser vel bare dilemmaet: prøver en å gape over for mye, som LMSene gjør, blir hver enkelt funksjon dårligere enn det som utvikles av nisjeprodukter. Det de er best på, er som du sier, å være LMS, og ikke LS.

  Jeg tror at etterhvert som Open ID gjør det enklere å bevege seg mellom nettbaserte verktøy vil LMS oppleve enda mer pes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>