Mappevurdering: Hurra?

karak.jpg

De siste tre dagene har jeg brukt kveldene på å lese og lese om igjen oppgaver som har tikket inn om og om igjen fra elever i 3.klasse Mediekunnskap.

I andre semester har de fått 6 karakterer. 1 munlig, 1 halvdagsprøve og 1 heldagsprøve. Halvdagsprøven har de kunnet velge bort, siden dette først og fremst var en øvelse, med svært kort tid til å besvare en eksamensoppgave (1 elev valgte bort karakteren). Disse tre karakterene har det ikke vært mulig for dem å endre. I vurderingen har jeg gitt karakter, og nesten igen kommentar med mindre noe var veldig tydelig positivt/negativt å poengtere.

De tre innleveringoppgavene har vært innen temaene: Journalistikk (praktisk eller teoretisk oppgave). Medier mellom kulturer (teoretisk oppgave) og Medieutvikling (teoretisk). Her har jeg gitt konkrete kommentarer avhengig av nivå på oppgaven, som først og fremst har gått på:
- kvalitet på fakta og saksopplysninger,
- strukturering og disposisjon,
- diskusjon og refleksjon av kunnskap,
- kildebruk og kildehenvisninger.

Ok. 30 elever fikk frem til i går kveld 23.00 til å forbedre oppgavene. Her er en kort oppsummering:

 • To elever har fremdeles ikke levert hver sin oppgave, de får trekk.
 • Tre-fire elever leverte oppgaver (omsider) med jevnt over bedre kvalitet enn de hadde gjort tidligere
 • Tre elever sendte om igjen tidligere arbeid, gang på gang, på gang til de hadde oppnådd kravet som skulle til for å få de karakterene de hadde ambisjoner om (dette var den vanskeligst gruppen å vurdere).
 • To elever hadde allerede en gitt standpunktkarakter-for mye arbeid til å jobbe seg opp en karakter.
 • Fem-seks elever gjorde ikke så mye ut av denne ordningen.
 • 10-12 elever forbedret en-to oppgave. Av disse var den ene gruppe slappiser som tok seg sammen for å yte det de var god for, den andre gruppen hadde forstått en del som gjorde det mulig for de å forbedre tidligere oppgaver.

Min ekstra innsats de siste 4-5 dagene:

 • En felles beskjed over SMS over Fronter om endelig frist for innlevering
 • 12-13 oppfølgings SMS over Fronter til enkeltelever med påminnelser
 • 3-4 telefonoppringing
 • Løpende gjennomlesning av oppgaver (kanskje 25/30 tilsammen), tok meg frihet til ikke å kommentere alle.
 • Oppfølging av spørsmål på e-post, SMS og telefoner (opp under 20 henvendelser tilsammen, kanskje?)

Før jul var statistikken slik: og etter jul slik:

6: – 6: 3
5: 3 5: 14
4: 17 4: 10
3: 8 3: 3
2: 2 2: -

(Det hører med til historien at det var et særdeles dårlig arbeidsmiljø i klassen før jul, som det tok meg litt tid å få has på. Mange urolige, barnslige og hensynsløse eksempler på adferd.)

Likevel, i går fra 23.00 til 23.30, satte jeg opp ca. 5-6 elever opp en standpunktkarakter fortløpende, slik at jeg tenkte med meg selv: Hva skjer´a?

Joda, når det kommer til stykket var det verdt det hele.

Nå lurer jeg på om jeg får forklaringsproblem overfor noen i systemet siden 7 elever har hoppet opp to karakterer fra 1.termin til standpunkt. (Er det slutt på å gi 2.termin-karaktere? Noe jeg har gått glipp av?)

Oppdatering og svar til Maritas kommentar: Jeg tenker mye på hva jeg skal gjøre annerledes. Dette opplegget er nok ikke noe for lærere med veldig mange elever som det skal settes karakter på samtidig.

1. For det første gi endelig frist: Får de ikke levert til fristen, får de heller ikke mulighet til å levere senere. For det har vært veldig irriterende i år. Her har jeg vært for snill.

2. Har lyst at de fortsatt skal ha mulighet til å forbedre mappene sine. Vurderer én karakter mindre, et par uker mer til forberedelser.

3. Tror også de skal få flere oppgaver av mindre omfang, og velge noen av disse som de forbedrer til mappen sin noen uker før terminkarakter settes. At de skriver egenvurdering slik Jørn beskriver det her:

Er litt i oppsummeringsmodus ettersom ferien nærmer seg. Årets førsteklassekull har vært fantastiske å jobbe med, og det har vært interessant å lese loggene deres til utvalgsmappene. Der skriver de om hva de har lært, hva de er fornøyd med og hva de mener vi kunne gjort annerledes.

Og at de skriver et følgenotat om hvordan det arbeidet de presenterer dekker opp kompetansemålene.

Problemet er at det er så få andre lærere som gjør slikt, så da må jeg ‘oppdra’ elevene helt alene, og det er tungt. Men til neste år er det bare 22 elever i klassen, og jeg skal ned i 70%. (Syns det er travelt med et lite barn, jobb, og en mann som er mye borte + at jeg vil ha bedre tid til egenutvikling og andre prosjekter enn skolen). Det blir stas. Prøver å lage en oversikt for en wiki for medie- og informasjonskunnskap, med utgangspunkt i arbeidsoppgaver. Er litt inspirert av Jon Hoem sitt Fotokurs for HiB i år: http://digitalfoto.hib.no/index.php?blogId=3 Vet ikke hvilke erfaringer han har gjort seg med dette opplegget.

This entry was posted in LMS, mappemetodikk, pedagogikk, vurdering. Bookmark the permalink.

One Response to Mappevurdering: Hurra?

 1. Marita says:

  Du har i alle fall fulgt opp elevene dine! Og det du jo også egentlig indirekte sier, er jo at alle lærere hatt mulighet til å følge opp alle elever i alle fag på en slik måte, ville nok mange elever oppnådd bedre resultater. Men vil man klare det med mer enn 30 elever? Det har vært interessant å følge mappeprosjektet ditt, og du bør i alle fall ha noen veldig fornøyde elever! Vil du gjøre det samme neste år, eller vil du endre på noe? I tilfelle hva?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>