Elevoppgave i Voicethread og Jumpcut

bilde-12.png

bilde-11.png

Dagens oppgave er å sette seg inn i Jumpcut og Voicethread. Halve klassen på hver av verktøyene, i grupper på to og to.

Her er fire ressurser for fri bruk av bilder:

http://www.compfight.com/

http://flickr.com/creativecommons

http://creativecommons.org/image
http://flickrcc.bluemountains.net/

Og et par ressurser på lyd:

http://www.partnersinrhyme.com/pir/free_music_loops.shtml
http://www.a1freesoundeffects.com/

På fredag går dagen til å lage en av følgende tre oppgaver:

1. Reklame for grønnsaker. Oppdrag for opplysningskontoret for mat.
2. Introduksjon til et mediefaglig emne. Filmklipping, lyssetting, fargeteori, mediehistorie osv. Bruk Mediemøte/-nett som ressurs.
3. Informasjon om miljø og fornybar energi (oppdrag fra Miljøagentene). Bruk naturfagboka som kilde.

Målet er å nå en bestemt målgruppe med et fokusert budskap, gjennom bruk av dramaturgi og en god sammensetning av tekst, lyd/tale, bilder og evt. levende bilder. Produktet er på ca 30 sek-1 min og blir publisert og delt gjennom bloggene.

This entry was posted in foto, lyd, læring, oppgave, praktisk digital kompetanse, reklamefilm, sammensatte tekster, verktøy, web 2.0. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>