Elevarbeid i Voicethread

Her er tre eksempler på hva elevene fikk til i Voicetread fra 9.00 til 12.30 en fredag. De laget manus og storyboard som planlegging, og var i eksamensmodus. Vi gjorde det som en eksamensøvelse, uten bruk av profesjonelt opptaksutstyr, vel og merke, fordi det var opptatt av 2.klasse som hadde eksamen.

Elevene syns dette var artig, og jeg syns de har fått brukt noe av det de har lært i år. Alle nevnte at det var viktig med sterke farger på grønnsakene, hvor viktig det var at hvert enkelt bilde ikke betydde noe mer enn akkurat det de var ute etter. De laget manus, og to av gruppene har klart å skape en dialog med dramatisk oppbygging og klare reklamesjangermessige trekk. En gruppe hadde også fokus på karakterbygging bak dialogen. En gruppe har laget en informasjonssnutt og ikke reklame.

Så var det en evaluering av Voicethread/Jumpcut. Alle elevene endte opp med å bruke Voicethread til å løse oppgaven. I jumpcut var det nødvendig å gjøre opptak på lyd først, for så å laste det opp på nett, og dermed ble teknikken et hakk mer omstendelig enn Voicethread. Ingen av elevene løste ‘sjangerkoden’ til Voicethread i denne omgangen. Alle gruppene har prøvd å lage en dynamisk ‘reklamefilm’, som fungerer dersom du er rask til å klikke deg videre til neste bilde. Men som egentlig ikke passer inn i Voicethread-formatet. Det som er interessant, er at med en gang det er mulig å legge på lyd, tenker elevene fortellerteknikk for levende bilder.

En stor mangel med Voicethread, mener jeg er at det ikke er mulig å legge på musikk/lydeffekter i tillegg til lydopptak. Men det vil jeg tro ville være mulige å løse ved å spille av musikk mens talen ble tatt opp (?) selv om det ville resultere i (enda) dårligere lydkvalitet.

This entry was posted in elevarbeid, praktisk digital kompetanse, reklamefilm, sammensatte tekster, web 2.0. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>