Mediemøte nett vår 2008

Mediemøte på nett - utsnitt

Ja, da går det mot et nytt redaksjonsmøte i Mediemøte-nett, og det er på tide å reflektere litt over nettstedet som læringsressurs så langt.

En veldig positiv erfaring, er at en av mine kollegaer understreket overfor meg at jeg måtte passe på å bruke Mediemøte-nett i klassen jeg overtar etter han (!!). Det skjer sakte, men det skjer; en bevisstgjøring om at ressursen fins og at den inneholder mye bra. Som han sa; det tok litt tid før det ordnet seg med passord ol. (Midten av desember, ferie og slutten på termin, først midten av januar det ble aktuelt å bruke Mediemøte-nett). Det som er interessant er at begrunnelsen til kollegaen min var at elevene ikke får beholde bøkene til neste år, da blir de lånt ut til en ny klasse. Derfor er ressursen god å ha.

Jeg selv har ikke brukt Mediemøte-nett i utstrakt grad, og lurer på hvorfor. Elevene i 1MK fikk oppgitt en del referanser til sentrale tema i forbindelse med prosjekt til fordypning, men jeg har ikke oversikt over hvor mye de brukte disse ressursene. Ellers er ‘mine’ tema på medielinja (grafisk design, webdesign, kommunikasjon) ikke dekket opp i stor grad.

I 3MKU har elevene hatt maskiner kun 1 dag i uka. Og i vår har vi hatt enda mindre pga avviklingen av en rekke tentamener og eksamener som har krevd datamaskiner. Slik at noen kontinuitet har det ikke vært.

Innlogging har vært et problem. I 3MKU kunne halve timen gå før de siste hadde fått logget seg på. Flere opplevde å ikke komme seg inn (?).Vel, i 3MK, med 30 elever, unnlot jeg noen ganger å bruke Mediemøte-nett for å slippe å bruke tid på innlogging. I 1MK hang jeg opp passordene på tavla.

Til neste år blir dette MYE bedre! Jeg får en klasse på 22 elever og 12 Mac´er disponible i alle mine timer! Yeah! Det vil si at det faktisk vil bli mulig å planlegge bruk av digitale læringsressurser inn i planene, og ikke minst gjennomføre planene! Til neste år er dessuten faget blitt praktisk på en helt annen måte, og det medfører at Mediemøte-nett vil bli en nødvendig og nyttig ressurs på en helt annen måte.

Når jeg først har brukt ressursen, har det særlig vært for å vise filmklipp som utgangspunkt for diskusjon og oppgaveløsning i klassen; den nye journalistrollen, f.eks. Det har også vært nyttig å introdusere tema (f.eks mediehistorie) ved å bruke ressursen, og referere til den når elevene jobber med selvstendige oppgaver.

Et par elever har publisert bilder på Flickr. Disse to har nettopp levert et fotoprosjekt i prosjekt til fordyping, og har lagt til Mediemøter som tagg til bildene sine.

This entry was posted in Mediemøter, læremiddel, læring, nett. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>