Ungt entreprenørskap

bilde-9.png

Jeg registrerte meg på de nye nettsidene til Ungt entreprenørskap i går. Dette ser lovende ut. Selv om ikke nettstedet er ferdig enda, ser det ut til at hele forløpet for oppstart, drift og avvikling er lagt opp på en slik måte at ‘enhver’ lærer kan følge opp en klasse/en gruppe elever/enkeltelever gjennom erfaringen med å starte opp og avvikle en egen bedrift.

På Sogndal VGS er Ungt entreprenørskap og nærkontakt med det lokale næringslivet prioritert, og min klasse (2mk) har vært så heldige å få to deltagere med på internasjonal entreprenørskapscamp nå i august. Å få kompetansen til disse to elevene rett inn klassen ved skolestart er gull verdt, og kommer til å gi entreprenørskapsvirksomheten litt av en start!

Klassens to første oppdrag er forøvrig:
- Design av forsiden til skolekatalogen
- Utvikling av nettsider for Fredheim Maskin og betong
Det vil selvfølgelig også være viktig å komme tidlig igang med å utvikle en egen målsetning/ markedsstrategi/design for bedriften som skal drives av klassen.

This entry was posted in elevarbeid, læring, prosjekt til fordypning, ungt entreprenørskap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>