Medie og informasjonskunnskap2, nytt med Kunnskapsløftet

I dag setter jeg igang 3MIK. Begynner med en grundig gjennomgang av læreplanen og grov gjennomgang av halvtårsplanen. I år har alle elevene fått utdelt alle sine lærebøker første skoledag og det er helt FANTASTISK! Endelig et år vi kan begynne fra første dag. Jeg bruker det for det det er verdt, for de første tre ukene skal elevene få gjennomgå studieteknikk, muntlig presentasjonsteknikk og femavsnittsmetoden gjennom å sette seg inn i og presentere ulike deler av læreboka. De får en samlet vurdering av dette arbeidet.

Det nye i faget, for min del, er at det er blitt et praktisk fag, men en praktisk-muntlig eksamen på slutten av året. Dette er grunnen til at jeg har gjort klart fire oppgavesett per semester, der praktiske og teoretiske ferdigheter blir kombinert. Disse inngår i mappevurdering. Våroppgavene er ikke endelige.

This entry was posted in mappemetodikk, oppgave, planlegging, vurdering, wiki. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>