Remix av ressurser fra lærere


Elevarbeid fra Sandvika VGS, vår 2008.

I oppleggene jeg har jobbet med om grafisk design og reklame har minst fire nettkolleger bidratt:

- Fikk en reklameoppgave av Irene, til og med på nynorsk. Gjorde noen endringer. Og la inn et reklamebilde fra en av Ingunns elever fra i fjor (se over).

- Brukte Twitter for å spørre ingwii om et reklameprosjekt som stod i en blogg i vår. Hun sendte meg en miniforelesning om reklame på e-post. Den har jeg lagt ut på Fronter som repetisjon for elevene. Lurte på å spille den av i klassen, men fant ut at jeg var mer komfortabel med å lage mitt eget. Men jeg har lånt vilt og uhemmet, både punkt og bilder, og trukket fra og lagt til, så det passer inn med de lærebøkene elevene mine har.

- Fikk også et problem: Maskinene jeg var blitt lovet, er ikke klare, jeg sendte en spørremelding på Twitter, og fikk flere tips: Marita om bruk av Microsoft Publisher og Leif om bruk av Microsot Powerpoint.

Noe annet som kjennetegner arbeidet mitt de siste ukene er at jeg jobber med samme tema i to ulike fag på to ulike trinn, sånn helt tilfeldig. Jeg gjennomgår reklame og grafisk design i 1.klasse på medielinja og 3.klasse i medie- og informasjonskunnskap samtidig. Samme tema i to så ulike klasser i media som det går an. Det gjør jobben min lettere, og det sprenger også grenser for hvordan jeg tenker undervisning i de to klassene, fordi jeg gjerne bruker teknikker fra den ene over i den andre.

Her er opplegget for første klassen. Dette er en introduksjon til temaene grafisk design og reklame. Her er vi fire lærere inne i løpet av 21 timer på en uke, og opplegget varierer mellom forelesning, oppgaver, skissetegning, elevinnlegg, verktøykurs, ut å se og tegne og produksjon. Mye av det er det andre lærere som står for.

I 3MIK har jeg 15 timer fordelt over tre uker. Her ser jeg på produksjon av reklameplakat som ‘unnarennet’ til en større diskusjon om gråsonene mellom journalistikk, reklame og informasjon. Selve produksjonsoppgaven er likevel veldig lik 1.klassen sin oppgave. Her har jeg bedt miljøkoordinatorene ved skolen om å være oppdragsgivere, og jeg legger mindre vekt på ren kunnskaper om grafisk design som medieuttrykk.

Begge oppgavene laget jeg med utgangspunkt i Irenes oppgave.

Se også:

http://tanketraader-ingunn.blogspot.com/2008/05/reclamare-eller-en-god-dag-p-jobben.html

This entry was posted in grafisk design, planlegging, reklame, samarbeid. Bookmark the permalink.

3 Responses to Remix av ressurser fra lærere

  1. Ingunn says:

    Så morsomt å se, og også veldig interessant å dele materiale med kollegaer andre steder enn lokalt på egen skole. Dette kan jo være en enkel måte å få stoff å bygge videre på i egen undervisning. Det føles veldig greit å gi bort noe når det foregår så ryddig og åpent som her. Opplegget fra oss er basert på erfaringene mine kollegaer gjorde året før kombinert med noen nye ideer, bl.a. for fremføringen. Kanskje vi kan krysspollinere med deres materiale slik at vi utvikler ideen vår enda mer for våre 1. klassinger i år?

  2. Ingunn says:

    Presentasjonen din var veldig interessant, den burde legges ut på slideshare eller noe slikt så andre kan få glede av den. Utrolig gøy å se. Jeg har lyst på den selv, kan jeg få tilgang til den?

  3. alb*aab says:

    Så hyggelig Ingunn, din presentasjon var en god inspirasjon å ta utgangspunkt i. Jeg har nå invitert deg inn i dokumentet, og sender den på e-post til deg. Kan også legge den ut på Slideshare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>