Elevtolkninger av klassiske filmscener

Her ser dere tre tolkninger av ulike klassiske scener. De tre elevgruppene har  løst oppgaven på ulike måter.

1. Avskjedsscenen i Casablanca har fått en ny konflikt.

2. I tolkningen av Lunsj-scenen fra Modern Times er det vår tids teknologi som er blitt gjenstand for en humoristisk kommentar.

3. Mens Odessatrappa i Panserkrysseren Potemkin i stor grad er blitt gjenskapt med utgangspunkt i utsnitt og klipp.

Syns dette har vært ett av de mest artige og sterke prosjektene jeg har hatt i det siste! Og elevene har også syntes det har vært artig å jobbe med oppgaven. Rent erfaringsmessig, kan det være lurt å lage en dreieboklignende avskrift av bildeutsnitt og klipp fra scenene på forhånd og dele ut til elevene, som de kan ta utgangspunkt i når de lager sin egen dreiebok.

Det er helt klart større kvalitet over elevarbeid som har lagt seg tett opp til originalen og tatt hensyn til de oprinnelige utsnittene og klippene.

This entry was posted in adapsjon, elevarbeid, film, oppgave, sammensatte tekster. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>