Interessant om åpne og lukkede læringsressurser

Einar Berg skrev et meget fyrrig innlegg her i slutten av september der han provoserte Per Andersen fra Aschehoug nettutvikling og fikk gode svar tilbake. Dette er virkelig interessant lesning! Mange kjernepunkt i debatten blir avklart.

Og så er vel jeg en av de lærerne som fra ‘innsiden’ av gjennom Aschehoug håper å få åpnet opp og muliggjort et system for deling av læringsressurser. Det skrev jeg om i et innlegg i juni. Fra ståstedet som redaksjonsmedlem i en nettredaksjon hos Aschehoug, blir dilemma om det som kommer åpent på nett kun blir en bitter prøvesmak eller ren reklame på den egentlige nettressursen, eller om det faktisk er slik at det har en egenverdi. Jeg mener at får vi til både en egenverdi og reklameeffekt er kanskje det beste.

Fra Aschehougs side ser jeg det ikke er mulig å legge ut alt gratis på nett helt uten videre. Det ligger mye arbeid og kostnader i utviklingen av digitalt læringsinnhold. Mye er nyutvikling, altså prøving og feiling, og det koster penger.

Hovedfagsoppgaven min handlet om adaptasjonen av Sofie Verden fra bok til CD-ROM, og arbeidet med den gir meg tanker om at det kanskje hører med til historien at Aschehoug gjorde seg en heftig erfaring med hensyn til kostnadssprekk med prosjektet på midten av nittitallet. Her ble det mye kostbar læring, og den digitale satsingen ble i etterkant lagt til utviklingen av nettbaserte pedagogiske ressurser.  Kanskje er det derfor Ashehoug  ekstra forsiktig i kostnadsberegning?

Når det er sagt, syns jeg likevel det er problematisk med alt som må logges inn på. Og grunnen er at det er veldig upraktisk og veldig mye av det. Lærebøkene er lettest å bruke, de er det bare å bla opp i. For å bruke nettressurser må maskiner skrues på, nettleser åpnes og elevene må logge inn. (Og fremdeles har jeg medieklasser uten tilgang til datamaskiner i hver eneste time.)-(Rettelse: Nå har jeg tilgang hver time! Men ikke til alle elever.)

Jeg er veldig glad for mange av de avklaringene Per Andersen kommer med med hensyn til finansiering av nettressurser. Jeg skulle gjerne ønske meg en enda grundigere diskusjon om mulige økonomiske modeller som løser de utfordringene som ligger i utvikling og bruk av digitale læreressurser. Om de ikke finnes, må de vel finnes opp?

This entry was posted in Mediemøter, diskusjon, læremiddel, nett. Bookmark the permalink.

2 Responses to Interessant om åpne og lukkede læringsressurser

  1. Einar Berg says:

    Overskriften på dette innlegget er ikke helt dekkende, fordi det er jeg som privatperson som står bak blogginnlegget, ikke NDLA.

    Ellers er det mange interessante tanker du kommer med, i egenskap av innsider hos Aschehoug. Det er klart at det ikke forventes at noen skal gi bort ting de har brukt mye penger på å utvikle, men det er jo mulig å tilby det til NDLA på deres premisser, og prise det deretter. Poenget er at stoffet skal være fritt tilgjengelig og gratis for sluttbrukerne, at det kan brukes og bearbeides, og ikke forsvinne den dagen eleven er ferdig med utdannelsen.

    Forøvrig er NDLA ute med nytt anbud nå: http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=OCT110711

  2. alb*aab says:

    Einar, da har jeg justert tittelen. Takk for at du gav beskjed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>