Medieutviklingen og dannelsestenkning

Nedenfor deler jeg en presentasjon med dere som jeg har laget av artikkelen Krever medieutviklingen en ny dannelsestenkning? av Svein Østerud i Soilikki Vettenranta (red.): Mediedanning og mediepedagogikk. Gyldendal 2007.

Jeg har laget den til neste samling i kurset Mediedidaktikk som jeg har ansvar for ved Høyskolen i Volda dette året. Vi skal ha et par timer hvor studentene og jeg deler på legge frem artikler som står på pensum. Tema for denne samlingen er ‘Media i samfunn og skule: identitet, kultur og mediebruk’.

Slik håper jeg studentene vil få en god start på arbeidet med oppgaven de skal levere til jul.

De tre andre punktene på programmet er 1) Oppgavedisposisjon, 2) Gjennomgang av ulike opplæringsopplegg og 3) RSS og Netvibes.

This entry was posted in digital kompetanse, litteratur, mediedidaktikk. Bookmark the permalink.

One Response to Medieutviklingen og dannelsestenkning

  1. Torger Åge says:

    Ein liten, ganske interessant, video om presentasjonar…

    http://www.dalstroka-innafor.net/2008/04/11/10-20-30-regelen/

    Lykke til i Volda…eg lengter opp att. :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>