Om oppgaveskriving

Her finner du en oversiktlig ressurs  om prosessen som ligger bak å skrive en akademisk oppgave, og godt gjemt i strukturen ligger også en god oppskrift på en oppgave:

Ressursen er laget for prosjektsamarbeid, men fungerer også fint for individuelt arbeid.

bilde-1.png

Ressursen er utvilket i et samarbeid mellom Høyskolen i Telemark og Stord/Haugesund, og jeg fant den på sidene om oppgaveskriving til Høyskolen i Volda.

bilde-2.png

Dette er også en god ressurs for oppgaveskriving, utarbeidet for NHH, UiB og HiB.

Jeg kan også anbefale nettsiden om femavsnittsmetoden, som er en god metode for tekstarbeid.

This entry was posted in kildebruk, litteratur, oppgaveskriving, sjanger. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>