Studieteknikk og mediehistorien

bilde-41.png        bilde-43.png

Elevene i 3.klassen Medie- og informasjonskunnskap har fått i oppgave å sette seg inn i mediehistorien på egen hånd, mens jeg er tilgjengelig som veileder. Hver gruppe på fire har fått en skoletime til å presentere et kapittel og fordypinger fra dette kapitlet. Gruppene er fordelt mest mulig jevnt mht elevenes arbeidskapasitet, kreativitet og ansvarlighet. Jeg har gitt de arbeidsoppgavene A-I, de får ca 3 uker på arbeidet, og det første de har måttet gjøre er å fordele ansvaret for arbeidsoppgavene mellom seg.

Her kan du se opplegget: Det tar utgangspunkt i Mediemøte2/ Mediehistorien. Jeg har også oppfordret de til å bruke sosiale verktøy for å få en felles oversikt over kildene de har jobbet med. Her finner du opplegget.

Bilde: Inju

This entry was posted in mediehistorie, oppgave. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>