Er du klar for det digitale løftet? – Johs Totland

Fylkeskommunen, Sogn og Fjordane, ved Bekka Skaasheim introduserer. Hun sier det er viktig at elevenes fritidsbruk av IKT må nyttiggjøres også i læringsarbeid. Alle elever i 1.klasse skal få bærbare maskiner fra høsten, det er kanskje sent, og er vi forberedt på det? Konferansen skal gi et grunnlag for satsningen i fylket. 20 % av alle lærerer i vgs i fylket er møtt og derfor skulle grunnlaget være bra.

Johs Totland er første mann ut (Øystein Johannesen har meldt avbud).  Han begynner med å vise til Øysteins blogg, og forteller at han har lagt ut det meste på Slideshare.

Infrasturktur er helt sentralt å få på plass. Veldig frustrerende når ikke det fungerer.   Det er jammen godt med et digitalt løft, nå er det håp ;) Jeg  husker det var andre tider.

Johs Totland forteller at på VGS Akademiet er alle kritttavler fjernet og erstattet med digitale tavler. Hvorfor skal PC inn i klasserommet. Spredningen av PC/bredbånd i landet er så stor, at det ikke er mulig å lukke øynene for vikreligheten.

Styringsdokumenter: Program for digitale kompetanse, Kunnskapsløftet. Stortingsmelding 30, 16 og 31. Opplæringsloven 1.8.2006.

Forskrifter må følges- ellers brytes loven. Kunnskapsløftet er også en forskrift. Han kommer bla inn på #minibussen – Lærerne er forpliktet til å gi tilbakemelding- elevene å delta aktivt i læringen. En del blir sagt om opplæringsloven og hvordan forksriften er bygget opp, hva som må fokuseres mer på. Det er mye snakk om vurdering og tilbakemeldinger til elevene. Underveisvurdering er viktig… savner litt det digitale perspektivet her… Mye skrift på lysarkene, gitt… paragrafer på paragrafer.

Ok— Problemet med plagiat. Alle hjelpemidler tillatt til eksamen, hvordan bruke denne muligheten? Eksamen forutsetter at elevene skal anvende kilder kritisk, ta utgangspunkt i kompetansemål fremfor  læreboka. Her ligger en hel del digital kompetanse i bunnen. Hvordan?

Elevene skal også vurdere eget arbeid. Plikt og rett til dette. Det skal også være kjent for eleven hva som blir vektlagt i vurderingen av eleven. Mye forskrifter. Gjesp! Viktig å skille mellom innsats og kompetanse. Elevene skal ikke få fagkarakter på innsats. Dermed er det også viktig å gi tilpasset opplæring, slik at alle opplever mestring. Bra resonnement.

Klasseromsledelse- læreren er sjef, og elevene skal tilpasse seg lærernes regler. Dette er særlig viktig mht bærbare datamaskiner.

Kunnskap i bunn for å vise kompetanse. Få vurdering på hva eleven gjør med kunnskapen, ikke hvilken kompetanse eleven har.

Interessant om  hvordan kompetansemål er blitt tolket dårlig på enkelte skoler (hårreisende eksempler, faktisk, på hvordan adferden til eleven blir lagt til grunn for vurdering av faglige kompetansemål).  Dette var interessant og nyttig.

Falt litt av på slutten, mye forskjellig. Eksamensordning med PC, hvordan måle elevenes fagkompetanse? Om hjelpemidler… Hm.. Ser ikke helt hvor han vil. Pause nå!

This entry was posted in konferanse. Bookmark the permalink.

2 Responses to Er du klar for det digitale løftet? – Johs Totland

  1. Kjemikeren says:

    Ser ut til at dette er mye av det samme foredraget han har holdt før også rundtomkring. I grunnen veldig interessant, men som du skriver mye tekst og paragrafer.

  2. Tom Sølve Myklebust says:

    Bra livereferat! Håpar du var nøgd med konferansen. Vart ein (kanskje litt for) lang dag, men synest det var mange spennande foredrag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>