Er du klar for det digitale løftet? – Per Arne Hansen

Digital oppdragelse
Nettvett
Barns nettbruk

Avmystifisering av Internett i skolen. Jada… så gjør lærerne det samme som de har gjort før. Infrastruktur er kommet på plass, derfor er tiden moden for en seriøs tilnærming. Facebook – skjedde plutselig bevisstgjøring også i voksenverden.

Utfordringer med PC og Internett i VGS – har lærere mistet sin autoritet og oppmerksomhet i klasserommet?

Det funker bare ikke….  Lærerne mener: dødtid, ukritisk kildebruk…

Midtstilling/Wordart – resultat av at ikke elevene har lært hvordan et Worddokument skal se ut. Digitale utfordringer: Integrere bruk av  digitale ressurser. Lærerne har tilstrkkelig trygghet i å bruke digitale ressurser. Læreren må være digitalt kompetent.

Digital kompetanse for en lærer har å gjøre med evnen til å bruke IKT faglig, pedagogisk og være kildekritisk. Når er en digitale ressurser effektive/overflødige? (Krumsvik 2007).

Digitale utfordringer: IKT blir brukt til administrative oppgaver (LMS), mindre pedagogisk bruk. Alle kan ikke være superbrukere på PC/nett i skolen.

Informasjonssøk dominerer, mer fokus på evaluering, kildekritikk og kreativ produksjon.
Ny pedagogikk trengs?

Hvorfor funker det ikke?

Årsaker til at ting kan gå galt: Innkjøp og finansiering, trådløs tilgang, strømpunkter, ødelagte maskiner.

- MOTSTAND mot bruk av IKT…
- Elevenes kompetanse
- Lærernes kompetanse (mye av problemet ligger her)
- Skal PC´en alltid være på?
- PC som forstyrrende element?
- Klasseledelse
- Manglende styring av elever bruk.
- Elevenes evne til “multitasking”
- Kvalitet på det elevene oppfatter
- Behov for tydelig klasseledelse
- Krav til klasseleders digitale kompetanse øker

Følgende er sentral basiskompetanse for lærere:
Skal PC brukes? Hvis nei, lokket igjen… Hvis ja, til hva? Innhenting, bearbeiding, presentasjon eller notater. Hvorfor bruker du Internett som kilde? Hvorfor PC? Krav til produkt som skal leveres…
Sett krav til elevene: Utarbeide må, delmål og strategi.

Store muligheter:
Bruk av LMS- Uenig her… Skal det bankes gjennom???
Krav til tid og frister.
Korrigere/bremsekloss for ungdom..??  Uenig her også…
Kvalitetsikre den digitale læringen…
Snakk sammen om hvordan ting blir gjort..
Kvalitetsikre lenker…

Kan hjelpe med kunnskap om:
…hva PC kan brukes til.
…HVordan angripe informasjonsmengden
….personvern, eigendomsrett og opphavsrett
…kjønnsroller

This entry was posted in digital kompetanse, kompetanseheving, konferanse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>