Er du klar for det digitale løftet? – Rune J. Krumsvik

Under følger 4 poster med notater fra innlegg en konferanse. Antagelig mest forståelig for de som var der. Lurer du på hvorfor jeg har tatt meg bryet? Jo, artig, og så har det vært så kjekt å følge med live-bloggingen til nettkolleger som er på konferanser jeg ikke har hatt anledning til å gå på. God mulighet for oppdatering, og holde seg orientert. Det er en del av delingskulturen jeg verdsetter ved å delta på nett.

Kunnskap og “kunnskaping” i den digitale skulen

80- og 90-tallet, mye utforsning som ikke har gått så bra.

Samfunnet har endret seg – påvirket skolen
Rituell- og faglig IKT-bruk
Læreren sin digitale kompetanse
Det fysiske og digitale klasserommet
Den digitale didaktikken

Digital revolusjon: digitalt innfødte/digitale immigranter   GAP mellom de to gruppene
Også i ungdommers bruksmønster. NB! Reproduksjon av sosiale skiller.
“Storebror ser deg….”

Revitalisere pedagogikk/didaktikk
Store muligheter for IKT i Norge- mye ligger til rette.

Vi bruker TurningPoint teknologi for å stemme over ulike spørsmål: Hva er det største hinderet for integrering av IKT i skolen: (svaret mange gir er:) Manglende digital kompetanse hos læreren.

Redskaps- og fortolkningskompetanse i det nye digitale terrenget: Digitale læremiddel,  nettsamfunn,  søkemotorer, kommunikasjon. Lærer, undervisning, foresatte, lokalsamfunn og lærebøker.

Faglig digitalkompetanse som mangler.

Hvordan vurderer vi redskapskompetanse og fortolkningskompetanse. Det overrasker meg at så mange svarere at elevene har en del fortolkningskompetanse.. vet ikke om jeg er helt enig.

Skille mellom Rituell IKT-bruk:vane, formålsløst, sosiale behov, underholdning :o g Faglig IKT-bruk: undervisning, kunnskap, læring, fortolkningskompetanse

Facebook, YouTube, SL og MSN kommer fort inn i “Faglig IKT-bruk”.
Her bør kvalitetssikret bruk av IKT ligge: viten.no, Utdanning.no, DigLib.no, NDLA.no, Naturfag.no
Trekke inn rituell IKT-bruk etterhvert.

FAGLIG IKT-BRUK:
Almenn- og fagdidaktisk dimensjon
Digital didaktikk dimensjon
Vurderingsdimensjon (form eller innhold)

Hehehe- morsom sketsj om matematikk-undervisningen…

Bruke IKT der IKT gir merverdi…

Læreren er rollemodell: Bruke IKT faglig med pedagogisk-didaktisk IKT-skjønn og være bevisst kva dette har å seie for læringsstrategiane og danningsaspekta til elevane. (Krumsvik 2007).

Digital kompetanse modell:
Basale ferdigheter – didaktiske IKT-kompetanse – Digitale læringsstrategier.

På en skala- selvbevissthet: Høy bevissthet og kompetent, digitalt bevisst og kompetent, digtalt bevisst og inkompetent, digitalt ubevisst og inkompetent
Praktisk kyndighet: Adopsjon, adapsjon, approriering, innovasjon

Lære for å bruke – Bruke for å lære  / fortolkningskompetanse – “kunnskaping”

Hvordan vurderer lærerne sin egen digitale kompetanse: ca 30% på relativt bra digital bevissthet/kompetanse.

Digital didaktisk modell 2 (det fysiske og digitale)
1. Kompetansemål: finne gode ressurser
2. Faglig innhold: mutlimodal læring noe annet enn monomodal lærebok
3. Undervisnings- og arbeidsmåter
4. Vurdering
5. Lærer- og elevforusetninger

Med hensyn til: Teknologisk/sosiokulturelle/pedagogiske utfordringer.

Digitalt selvsikre elever – hva er de gode på? Hva er de mindre gode på?

Tekniske støttestrukturer nødvendig? Skjermovervåkning for eksempel? Det har jeg forsåvidt brukt. Egentlig ikke nødvendig.

Viktig å lage gode strukturer for elevene.

Det fysiske vs det digitale klasserommet blir trukket frem. Litt frem og tilbake. Begynner å bli sent på dagen, kjenner jeg.

Formativ vurdering: Feedup, Feedback og Feedforward
Hva skal jeg? Hvordan har jeg gjort det? Hva skal jeg gjøre for å nå målet? Kompetansemål

Hvor godt er oppgaven forstått?
Prosess?
Selvreguerling?
Personlig vurdering?

This entry was posted in digital kompetanse, kompetanseheving, konferanse. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>