Planlegging av læring…

… i 3.klasse Medie- og informasjonskunnskap.

Klokka er 19.50, søndag. Sønnen på to er nettopp i seng. Jeg skal videreforedle en oppgave i Internasjonal mediepolitikk som jeg brukt to timer på å lage på onsdag (undervisningsfri dag). Den finner du her som månedens mediesak, fordi den også ble laget som vikar-oppgave til Mediemøte nett.

Klokka er 20.01, og nå skal jeg videreutvikle oppgaven. Den handler om propaganda og ytringsfrihet. Sett i et medieperspektiv er disse to begrepene nærmest motpoler av hverandre. Jeg tenker på at sannelig tok det lang tid å lage oppgaven. Det fins lite stoff på nett om Nord Korea. Og enda mindre på norsk, og enda mindre som direkte kan brukes inn i undervisningen. Derfor er oppgaven også blitt litt vanskelig, det skal den jo også være, siden 3MIK snart skal opp til en eksamen, og det er greit at de syns eksamen er letter enn de siste oppgavene jeg har gitt dem.

Likevel er oppgaven blitt såpass vanskelig at jeg vil gjøre den differensiert. I dette tilfelle vil det si at de får velge hvilken karakter de sikter seg på, og dermed begrenser de antall oppgavesvar og får jobbe med oppgavene et varierende vanskelighetsgrad.

1: Definisjon av sentral begreper: Karakter 2/3
1 & 2 a : Skriv om et gitt case: Nord Koreas mediepolitikk: Karakter 4
1 & 2 & 3: Konsekvenser og diskusjon: Karakterene 5/6

La meg kommentere litt her. Joda, jeg har fordelt karakter etter det jeg forventer av svar fra elevene på forhånd. Så nei, jeg er ikke helt fornøyd. Helst skulle jeg sett at jeg klarte å lage en enklere oppgave som gjorde at 4-elevene i større grad måtte lære seg å drøfte stoffet. Men slik ble det altså ikke denne gangen. Jeg ser det først nå, og for å få det til må jeg begynne helt på skrætsj igjen. Det velger jeg å ikke gjøre, slik at jeg får se Miss Marple i kveld. Dessuten har jeg et punkt til å gjøre med denne oppgaven, planlegge vurdering. Jeg har bestemt meg for å bruke matrise. For første gang på denne klassen, og for første gang i forkant av at jeg har fått inn arbeid.

(Jeg har brukt matrise 2-3 ganger før. På skriftlige arbeider. På en prøve og en analyseoppgave. Siden jeg ikke visste helt hvordan jeg skulle gjøre det, valgte jeg å få tilbake arbeidene først, og så lage matrise etter å ha lest noen av innleveringene- det hører med til historien at jeg ikke gav en total karakter på den første matrise-vurderingen, og det var ikke særlig populært blant elevene… Ke ditta e fø noke? Ke fekk eg eigentle? Så nå gir jeg totalkarakter i tillegg.)

Nå skal jeg altså lage matrisen i forkant. Jeg går til kompetansemålene: De som er aktuelle er:
*gjere greie for sentrale trekk ved internasjonal mediestruktur og internasjonal mediepolitikk
*gjere greie for ulike medieideologiar
*drøfte korleis media er med på å skape, forsterke og motverke informasjonskløfter
*reflektere over media si rolle når det gjeld informasjons-, nyheits- og kulturformidling i det internasjonale mediebildet

(Nå som det er gjort, tenker jeg over at sannelig er det veldig mange kompetansemål, og ikke alle er like enkle å oversette til kunnskap og kompetanse, og sannelig er det spennende med eksamen).

Ok- da kan jeg like gjerne bruke kompetansemålene som utgangspunkt, og justere disse litt med utgangspunkt i oppgaven. Slik blir matrisen seende ut. Har gjort to justeringer: Tatt bort 2b og tatt bort det ene kompetansemålet. Regner med elevene får to-tre timer på skolen (En heldag bidrar til at det blir et opphold som forlenger behov for tidsbruk), og så tenkte jeg elevene skulle få bruke matrisen på å gi vurdering av hverandre. Elevene får ikke vurdering/karakter av meg på dette, men de skriver det som blogginnlegg og kan legge det inn i bloggmappa si(1/3 av standpunkt), dersom de vi.

Da er klokka 21.oo, og jeg går og ser Miss Marples. Det blir ingen grundig skriftlig tilbakemelding fra meg til elevene på den muntlige fremføringen de hadde i forrige uke. De får en muntlig gjennomgang i forbindelse med fagsamtalen jeg skal ha, nå når de skal kjøres opp mot eksamen. Hurra for den jeve russetid! Så blir da heller ikke presset alt for ille, og realitetsorienteringen etterpå desto større :D (Hehe).

Klokka 21.03: Posting av blogginnlegget

This entry was posted in mediepolitikk, oppgave, planlegging. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>