Kast lærebøkene ut med badevannet!?

Sogn og Fjordane fylkeskommune omfordeler midler fra bøker til digitale ressurser. Forlagsbansjen frykter manglende konkurranse og problemer for utvikling av nye lærebøker. Elever og lærere vil/vil ikke har PC inn i skolen. Det er behov for en tydligere klasseromsledelse. Lærere vil ha skolebøkene, elevene vil ha skolebøkene. Diskusjonene koker på blogger og Twitterog på konferanser for tiden.

Jeg merker meg: Elevene bruker mest nett. Men de stoler mest på lærebøkene. Og: De har bedre kritisk lesning av nett enn av skolebøkene.

Gi elevene to lærebøker i et fag så forstår de PLUTSELIG at det fins flere sannheter. Boka blir en kilde slik en nettside er en kilde.

Min mening: Jo mindre bøker blir brukt automatisk av elevene når de skal jobbe med kompetansemål,  jo viktigere er det å lære dem å bruke bøker som kunnskapskilder. Når en lærebok ikke lenger en selvfølge, er det desto viktigere å lære hvordan de skal brukes.

NB! Dagens (og neste års) lærebøker bør også være digitalt tilgjengelige, søkbare på elevenes maskiner!

På sikt mener det er behov for en ny type lærebok: Det er på tide at lærebøker omdefinerer sitt formål, mener jeg. For eksempel i større grad problematisere stoff, og synliggjøre at sannheter kan ha mange sider.
Slik sett syns jeg mye av det som er på NDLA-norsk (det jeg har sett mest på) i stor grad er det samme som i en lærebok, uten at mulighetene nettet gir egentlig er brukt i noen utstrakt grad. Læreboka (det som erstatter lærebokas funksjon i dag), mener jeg, skulle vært en portal som tar utgangspunkt i fagoversikter og kompteansemål, -inn mot nettkilder, med kvalitetssikrede henvisninger som er satt i sammenheng (problematisering av stoff, oppgaver, utfordringer). Den skal gjøre kunnskap og arbeidet med kunnskap oversiktlig og gjøre kvalitetsfagarbeidet til læreren mindre tidkrevende.

Det vil dessuten gi læreren større rom for å jobbe for god kvalitet på dokumentasjon av underveisvurdering og elevsamtaler. Så lenge det ikke er lagt opp mere tid i lærerstillingen til å utvikle og kvalitetssikre lærestoff, trengs kvalitetssikrede læringsressurser utenfra.

This entry was posted in kunnskap, læremiddel, pc i skolen, politikk. Bookmark the permalink.

4 Responses to Kast lærebøkene ut med badevannet!?

 1. CingT says:

  Veldig enig i mye av det du skriver her. Lærebok-ressursene som finnes tilgjengelig på nett burde stille med kvalitetssikrede henvisninger, og burde gjøre det lettere å finne bra og omfattende informasjon.
  Er også enig i det om måten lærebøkene skrives på. Selv mener jeg spesielt vgs burde være et sted for å lære seg å lære, drøfte, stille spørsmål og diskutere. Som du sier, synliggjøre at sannheter kan ha mange sider, og problematisere det stoffet som blir presentert. Noen lærebokforfattere er alt for opptatt av at ting er nøyaktig slik det presenteres i læreboka, men det bør settes mer fokus på metode og diskusjon.
  Takk for bra innlegg til skoledebatten :)

 2. Så enig, så enig. Enn om vi kunne få på plass kvalitetkriterier på digitale læringsressurser. For å bli kvalitetstemplet måtte alle læringsressursene tagges opp mot NORLOM 1.0 og mot GREP. Dermed kunne en utvikle en søkemotor og få opp ulike visningsalternativer.

 3. Elisabeth says:

  Veldig bra skrevet – jeg har jo faktisk hørt elever si “Men jeg trenger vel ikke være kildekritisk når jeg bare har brukt læreboken?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>