Opphavsrettigheter – Hannemyr i Sogndal – liveblogging

Opphavsrett i ei digital tid
- Opphavsrett for programmerer og webdesignere

1. Introduksjon i opphavsrettens grunnleggende elementer.

2. Digitalisering og konvergens

3. Creative Commons

http://www.deltemeninger.no/

Interessante diskusjoner om opphavsrettslige spørsmål.

Opphavsrett er vel ingen menneskerett? Jo det er det. Opphavspersonen har rett til å bestemme selv hvordan sine verker blir offentliggjort. Gratis eller mot vederlag.

Historisk om opphavsrett
Trykkerikunsten 1455… aktualiserte opphavsretten pga av masseproduksjon. Monopol hos kongen. Kongelig privilegium. En form for sensur. Forfatterne satt på sine verk til de fikk en avtale med et trykkeri. Engangsvederlag til forfatteren. Trykkeriet trykket opp etter behov.

Den første egentlige loven fra UK- Act for the encouragement of learning…. (1709) The act of Anne

1789, Frankrike:  Alle kongelige privilegier avskaffet, også trykkerimonopolet. Droit d’auteur. Ideelle, moralske rettigheter, norsk rett i fransk tradisjon. Respekt for forfatter/respekt for verket. Noe forskjell mellom anglo-amerikansk og fransk tradisjon.

I Norge ideelt vern varer utover levetiden til forfatter. Lars Lillo sang Prøysen… familien fant det krenkende.

1886 Victor Hugo: Bern-konvensjonen: Opphavsmannen beholder retten til sitt verk hele sitt liv. Det gikk 200 før USA gikk inn i dette.

Jefferson om begrunnelse av det immatrielle. ‘Congress to promote the prosess of science and useful arts’. Limited times, to authors and inventors, the excusive right.  US Constitution 1790.

Diskusjonen handler om individuelt vern av forfatter/opphavsmann og fellesskapets interesser. For omfattende vern skaper problemer med kulturutveksling. Motsatt: Kulturen blir låst ned i skapet= tørke (argument fra musikkbransjen).

Åndsverksloven er delt inn slik (for å si det enkelt):

Den som
skaper
verket
har opphavsrett
til verket

Det å skape er det som gir rettigheter, ikke investeringer. (eks. Univ. betaler forskere for å gjøre en innsats). Dersom ansettelse forutsetter åndsverksproduksjon… journalister skriver for en avis, avisen har rett til å trykke arbeidet. Mht dataprogrammer, rettighetene går som regel automatisk tiloppdragsgiver. En idé har ikke noe opphavsrettslig vern, det har det konkrete uttrykket.

Skapende innsats kvalifiserer til vern. Kunnskap og metoder er ikke vernet. Verk skal ha en viss åndshøyde. F. eks bilder. Tar du bilder på automatikk: m/ komposisjon, innstillinger, skapende innsats blir dette regnet for åndsverk.

Dan Brown saksøk for å ha brukt samme plot som i en historisk bok basert på fakta. Fakta er ikke åndsverk.

Ingen krav til registrering eller andre formaliteter.
Men lurt  å bruke opphavsrettnotis, for å unngå uønsket bruk.
Nettet har så stor publiseringsbredde og er et uregulert område.

I webdesign: Regn med at alt som finnes på nett er opphavsrettslig vernet, med mindre det motsatte står.
Det er ikke fritt frem å bruke Flickr-bilder.

Eksemplarfremstilling/tilgjengeliggjøring for allmennheten. (Pirate Bay).

Avledete verk: lov å lage selvstendige ver, trenger ikke tillatelse (Slettemark: Nixon+kaffereklame)
Bearbeidelse: oversettelse, filmatisering etter avtale

Unntak fra Bern-konvensjonen: 1. spesielle tilfeller, 2. ikke skader normal bruk, 3. ikke tilsidesetter opphavsmannens legitime interesser.

Offentlige dokumenter er ikke vernet.

Gjengivelse av kunstverk: Mulig å bruke kunstverk i lærerverk, sitatrett.
Faksimile: ved omtale av dagshending er det lov: Skrik av Munch er stjålet, kan illustreres med maleriet. Hva er en dagshending? Det skal være en viss aktualitet. Internett er ikke omtalt i disse bestemmelsene (!!)
I bakgrunnen av et verk (i et bilde f.eks), ok.

Avtalelisens: Tono og Kopinor representerer alle og flere til. Vanskelig å klarere all bruk av verk på individuell basis. Når staten gir disse privilegier, må de fovalte privilegiene på en moralsk riktig måte.

Overdragelse av opphavsrett: økonomiske rettigheter. Royalties.
Kritiker i DN; Kokkin. Arkiv på nett- DN måtte betale ekstra.

Kataloger, databaser kan ikke kopieres i sin helhet.
Alle flyavganger – annen funksjonalitet, noe helt nytt: Lovlig.

Mer om dette: Ola Torvund , Gisle Hannemyr

Opphavsrett i en digital tid
Ny teknologi – Opphavsrett
merkesystemer
vederlagsorninger
remix/mashups

Merkesystemer for søkemotorer:

Avvis alle roboter
User-agent:  *
Disallow:  /

Regulereing per dokument:
<meta name=”robots”
content=”noindex, nofollow”>

se også: http://www.robostxt.org

Tonos medlemmer får ikke lov ikke gjøre tilgjengelig verk under CC lisens.
Bono lisensierer verk til bruk på nett, løpende betaling pr uke.
Kopinor krever vederlag for ikke-medlemmer…

Ettervern, 25 , 5o år, lobby mot 90 år.
EU- utvidet vernetid for lydinnspillinger fra 40-90 år: En del studiomusikerer ville gå glipp av inntekt i sin alderdom.

Ernest Hemmingway-kommer ikke til å skrive å skrive mer. Fjerne slektninger får nytte økonomiske fordeler.

—————-

Forstyrrende teknologier
disruptive technologies

Innovatørens dilemma, dreier seg om makt: Endring truer maktas makt, aktøren vil jobbe med å opprettholde strukturer som hindrer forandring.

Christensen: Om forstyrrende teknolgier
1. teknologi er “dårligere” enn den de selv har (MP3 dårligere enn CD og vinl)
2. appelerer til kunder de ikke bryr seg om
3. de vil tape penger på å gå over tl denne teknologien

Amazon utvikler Kindl

Tre lover or digitlae media:
1-mangel på legitime tilbud, skaper og vedlikeholder et marked for illegale tilbud
2 – Nye distribusjonerfomrer skaper nye markeder
3 – Legitime tilbud vil marginalisere illegal virksomhet.

Noen urolig år, og så vil et komme nye aktører for legitim nedlasting av musikk og film.

Mashups-nye webapplikasjoner nye funksjonalisteter med utgangspunkt i gamle data.
Se også: Mashup på wikipedia

Remix: Israel: symphony
Remix: Bush+Blair love song.

Da må jeg gå til undervisning… Eva får stå for resten av liveblogging, hun har også lagt inn en del videre lenkereferanser. Fint, siden jeg ikke har tid til slikt i en travel eksamenstid.

Oppdatering: Lenke til webcast av seminaret. Takk til Øystein !

This entry was posted in konferanse, opphavsrettigheter. Bookmark the permalink.

One Response to Opphavsrettigheter – Hannemyr i Sogndal – liveblogging

  1. Øystein Åsnes says:

    Supert Albertine! Synd du måtte gå. Her er URL til webcasten av foredraget: http://bit.ly/3wsTNE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>