Skolestart: Input fra Rune Krumsvik

Ledelsen på skolen inviterte RK til planleggingsdagene på skolen min Sogndal VGS, jeg var med på konferanse i Førde i vår, og hørte han da, det var den samme forelesningen. Det var interessant også denne gangen. Nedenunder følger notater, sikkert mer utkrystallisert enn sist.

IKT-bruk i skolen muligheter og utfordringer

Ved Sogndal, ikke fullskala innføring av PC.

Teknologibruk er vanskelig. Det har skjedd mye siden 1980-90-tallet. Lettere nå enn tidligere, likevel.
1. Samfunnet har endret seg
2. Rituell- og faglig bruk
3. Læreren sin digitale kompetanse
4. Det fysiske og det digitale klasserommet
5. Den digitale didaktikken

Om digitale immigranter og de digitale innfødte. Et ” digitalt samfunn” som bare er 10 år gammelt. Det er et digitalt gap mellom digitale immigranter og digitalt innfødte. Er det redskapskomptanse eller fortolkningskompetanse vi snakker om?

“Storebror ser deg?”- Du bør Google deg sjøl, fordi elevene Googler deg.
Det må være endringsvilje i ledelsen for å få en god bedring av digital kompetanse. Det er en stor forskjell mellom fag. Hvilken kompetanse har elevene med seg inn i skolen? Redskapskompetanse. Er elevene i stand til god kildekritikk og fortolkningskompetanse? Tilgang fører ikke nødvendigvis til god læring. Samspill og motspill. Elevene tror de har god kompetanse, -også på fortolkningskompetanse. Elevene kan syns det er naturlig å sitte på Facebook.

NB! Skille mellom noe som ser bra ut/ Noe med substans. Vi må ha med begge kompetanseområdene!

Rituell (Facebook, Youtube, sosiale behov) og faglig IKT-bruk (Faglig IKT-bruk). Skolen har utdanning som hovedoppgave. Youtube inneholder faglig relevant innhold, men ofte er det rituell bruk vi bedriver etter arbeidstid/i arbeidstiden. Wikipedia må brukes opp mot andre kilder. Kritisk bruk av kilder er en viktig kunnskap.

En god ting er å innføre elevenes livsverden inn i skolen, men rituell IKT-bruk har ingenting å gjøre i skoletimen. Noe ressurser faglig sikret: (Viten, utdanning, diglib ndla naturfag.no). Reprodusering av sosiale skiller i skolen har vært et problem siden 70-tallet.

Rike, digitale medier kan både være motiverende og forstyrrende? Engasjerende og motiverende, men kan friste til off topic (Ikke klart argumentert poeng).

IKT- vurdering av form fremfor innhold. Summativ eller formativ vurdering? Ved vurdering, er det viktig å vite hva det er vi vurderer. Kan elevene det de viser?

Feedback – Hvordan har jeg gjort det?
Feedup – Hva skal jeg?
Feedforward -Hva skal jeg gjøre for å nå målet?

Skriftlig tilbakemelding er av og til bedre enn ansikt til ansikt tilbakemelding.

Mye positivt med IKT i skolen, men også mange utfordringer
Hvordan sikre oss mot opplagte fallgruver?

Læreren sin digitale kompetanse er annerledes enn for folk flest: Læreren sin evne til å bruke IKT faglig, med et godt pedagogisk-didaktisk IKT-skjønn, og være bevisst på hva dette har å si fo elevenes læringsstrategier og danningsaspekt. Altså er dette en mer avansert kompetanse enn enkel brukerkompetanse.

(Digital kompetansemodell for lærere)- Se annet innlegg/få tak i illustrasjon.

Læreren er både rollemodell og ansvarlig for faglig IKT-bruk – Lære for å bruke/bruke for å lære.

(Idé: digital danning: Blogg som trening til høflig bruk av sosiale medier).

FYSISK KLASSEROM: Lærer- og elevforutsetninger/Kompetansemål/Vurdering/Undervisnings- og arbeidsmåter/Fagliginnhold knytta til teknologiske utfordringer, sosiokulturelle utfordringer og fagdidaktiske utfordringer.

Mobilkveling/Løsning for klasseledelse/Brannmur/ Oppdragelse er den beste måten å løse problemer på.
Kvalitetssikret nettkilder fra lærer.

DIGITALT KLASSEROM: Få faglig input i det fysiske klasserommet, som de tar med seg hjem-> mer tid på faglig IKT-bruk enn rituell bruk.

Klasseledelse og vurdering er to stikkord for hvor man på kan fokusere på for å beherske de første utfordringene som følger innføring av PC i klasserommet.

Se også forrige gang jeg blogget forelesningen til RK.

This entry was posted in digital kompetanse, konferanse, læremiddel, læring, skole. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>