Planlegging av 3 Medie- og informasjonskunnskap 2009-2010

2009-08-27_1127.png

Her er noen av tankene og utfordringene mine i planleggingen av faget:I år er fordelingen av timene to timer mandag, to timer tirsdag og én time fredag. Fra administrasjonen blir omtrent halvparten av fredagstimene i løpet av terminen, samlet til én heldag. Halvparten av fredagene går altså til fagdager i ulike fag. 3MiK har sin fagdag mot slutten av november, og vi bruker den selvfølgelig på filmproduksjon. Siden planlegging, opptak og klipping av film er tidkrevende å komme seg gjennom, passer det veldig godt med en hel fagdag. Jeg har også samlet noen fredagtimer til en kveldsøkt, for å få en god avslutning på filmprosjektet. I forbindelse med Internasjonal dag, eller Echowe-dagen, som dagen trolig vil hete etterhvert, skal 3MiK organisere og gjennomføre en informasjonskampanje for å få opp interessen og motivasjonen til elevene om Echowe, og det arbeidet som gjøres der, med pengene som er samlet inn av elevene ved Sogndal VGS. Også her har jeg samlet noen fredagstimer en ettermiddag, for å få god tid til å kvalitetssikre organiseringen av kampanjen. Jeg liker veldig godt sammenhengende tid til fagopplæring. Det er godt å ha god tid til prøving og feiling, oppfølging og fordyping.

En ting jeg liker spesielt med å legge opp til kveldsøkter, er at det setter en brodd på det faglige, det blir noe litt spesielt, gjerne kombinert med en pizza-pause. Kveldsro og tomme ganger gir intimitet og et annet fokus enn normalt. Elevene er mindre i skolemodus og mer kreative. Slike felles erfaringer er også veldig bra for arbeids- og læringsmiljøet i klassen.

Jeg sa til elevene at de måtte rydde plass til kveldsøktene, bytte jobbvakter, prioritere bort trening eller annen aktivitet, og passe på at de ikke hadde mye hjemmearbeid. Dag og tidspunkt for øktene blir vi enige om i fellesskap. Noen elever har glede av en frigitt fredagstime, men ikke alle.  Jeg har fått ryddet unna en løs time på fredagen. (Jippi, skikkelig bonus!) (I fjor var torsdagstimen vi ryddet unna gunstig for noen av elevene og ikke andre, heller ikke meg).  Selv om det passer bedre for flere elever å få fri mandager, er det dumt å omdisponere totimers-øktene, nettopp fordi de lengre og plassert tidligere på dagen. De er bedre egnet for god opplæring. Jeg sa også at dersom de ikke kom, førte jeg fravær, egentlig for å understreke at det dreier seg om sentral og viktig opplæringstid, som en ikke uten videre skal utebli fra. Jeg fikk spørsmål om det var lov. Og sannelig om jeg vet: Er det det? Noen som vet om det fins regler eller forskrifter om det? Etter å ha snakket med avdelingslederen, fikk jeg forståelse for at jeg måtte avklare og forklare det hele litt grundigere for elevene. Det skal jeg sannelig gjøre!  :)

This entry was posted in planlegging. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>