Ulik bruk av blogg i opplæringen

bilde-4.png

Jeg har brukt blogg i opplæringen på minst tre måter: Logg, portefolio, og oppgaveinnlevering. Her noen eksempler på logg fra utplassering og prosjekt til fordypning: Elev1, elev2. En av oppgavene under utplasseringen, var at elevene skulle skrive logg for hver dag. Jeg kommenterte enkelte dagers poster og stilte spørsmål for at elevene skulle tenke over spesifikke ting videre i oppholdet. Dette fungerte som en god kanal med hensyn til kommunikasjon med elever som ikke var på skolen, og elevene fikk også anledning til å følge hverandre. Noen gav hverandre kameratslige kommentarer.

Her er noen eksempler på portefolier: Elev1, elev2. Her er teknologien blitt brukt som innlevering av en rekke avslutningsarbeid innenfor grafisk design. Elevene hadde lagt ut arbeidene på den vanlige bloggen, og ble bedt om å samle sammen noen av de beste arbeidene på en ny statisk blogg. Denne fikk de vurdering på og den gikk inn som en del av standpunkt karakteren.

Her et par eksempler på blogger som oppgaveinnlevering/portefolio: Elev1, elev2. Bloggene ble brukt som åpne notatbøker for innlevering av oppgaver, på et vis, selv om det å publisere på nett bidro til at elevene skjerpet formulering og formidling. På slutten av skoleåret, bad jeg de om å plukket ut fire av de beste postene de hadde skrevet, og vurdering av disse gikk inn som en del av standpunkt.

Syns alle disse måtene å bruke blogg på igrunnen har fungert til sitt formål.

Jeg syns det er særlig to store utfordringen med bruk av blogg i skolesammenheng. Det ene er å lese og følge opp elevenes bloggposter. Jeg har vel innsett at det er vanskelig å rekke ved siden av øvrige innleveringer og prøver. Det andre er å få til en fagdialog mellom elevene på bloggene deres. Jeg har prøvd å gi de i oppgave å kommentere hverandres blogger og gi karakter på kommentaren, men erfaringen har vært at det blir litt oppkonstruert.

This entry was posted in blog, e-mappe, elevarbeid, læring. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ulik bruk av blogg i opplæringen

  1. Jørn says:

    Interessant å se hvordan du bruker blogging! Jeg sliter fremdeles med å finne gode måter å bruke dem på. Blant annet er jeg litt redd for å la elevene eksponere seg på måter som kan være uheldige. Jeg bruker blogger i engelsk – det blir noe litt annet å uttrykke seg skriftlig på det som ikke er morsmålet deres, føler jeg.

    Hva med eventuelle problemer som oppstår i en utplasseringssituasjon? Hvordan kommenterer de eventuelt det? Vet arbeidsgiverne om bloggene, eller er det bare du og elevene?

  2. alb*aab says:

    Problemer i utplassering har vi tatt over telefon, enten med elever, foreldre eller arbeidsgivere. Arbeidsgiverne vet om bloggene i fordi de får vite hvilke arbeidsoppgaver det er ventet at elevene skal gjøre i utplasseringsperioden. Loggen blir i stor grad knyttet opp til det faglige elevene erfarer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>