Aktiverte og motiverte elever i en digital hverdag

Elevmedvirkning og underveisvurdering i en digital hverdag. Unni Merete Walle med elever. Vurderinger, elevmedvirkning, IKT. 110 elever. Digitale klasser: Klasser med data. Elevmedvirkning og motivasjon. Fronter som arbeidsredskap. Lovfestet rett til å bli opplært i demokratiske prosesser.

1. Hvorfor lære det vi skal lære?

2. Forstå hvordan vi blir vurdert.

3. Underveisvurdering

Profesjonell klasseledelse: “Ta rommet i besittelse”. Kontrollere støy. Forutsigbare rammer. Gi elevene verktøy for å lykkes i læringsprosessen. Tilpasset individuell undervisning. Utvikle/sette grenser for eget handlingsrom. Få reell innflytelse på egen læringsutvikling. Kompetansemål  tolkes. Valg mellom arbeidsoppgaver på tre nivåer. Læreren kan ta elevenes innspill. Felles begrepsforståelse. Både lærer og elev har vurderingsplikt. Eleven skal delta aktivt i vurderinga. Stille krav til elevene. Del av vurdering, elevmedvirkning.

Elever er strenge med seg selv, og snille med medelever. Svake elever får jobbe på sitt nivå, øke selvtillit. Hva blir vi vurdert etter? Forutsigbar vurderingspraksis.

Kompetansebegrepet: Mer enn kunnskap. Tilegne seg fagkunnskap gjennom informasjonshenting. Anvende fagkunnskap ved å vise faglig oversikt og forståelse. Anvende faglige holdninger og metode. Vis evne til faglig refleksjon og vurdering. Hvor kompleks er refleksjonen?

Faglig kompetanse+Faglig metode+ Faglig refleksjon og drøfting = Fagkompetanse

Kompetansemål – vurderingskriterier – målbeskrivelse. Veiledningsdokumenter (Hva er det egentlig, fikk aldri med meg hva det dreie seg om).

Fleksibel nivådifferensiering:
* Velg egne læringsmål
* Vurdere egen kompetanse med fokus på egne mestringspunft og vekstpunkt
* Velge læringsstrategi for å øke egen kompetanse.

Elevene mer motivert når de får bidra.

Ulike læringsoppgaver. Ulike kilder (! NB! Lurt, noe jeg ikke har tenkt på det).

Det var notater fra Unni Wikan m/elever fra Impulskonferansen i Førde. Se også EvaB for utfyllende liveblogging.

This entry was posted in konferanse, vurdering. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>