Impulskonferanse: Samarbeid og vurdering i den digitale skole

Her er noen notater, er ikke helt på hugget, men noen oversiktsnotater er det jo blitt.

Ingunn Kjøl Wiik:
Noen som blir lei seg  for ikke å få et treff på seg sjøl på nett?

Stor endring når elevene får maskiner på pultene sine.  Om uheldige konsekvenser av klasserommet. Kurs i samarbeidslæringsprinsipper, kan lett overføres til IKT-bruk. Lik og jevnbyrdig deltagelse. Gjensidig, positiv avhengighet. Alle fag en gang i uka.

- Organisering av timeplanen
- Samarbeidslæring i fokus
- Tony Wagner: Seven Survival Skills for Teens Today: Hvordan har vi mistet grepet på virkeligheten i skolen?

1. Kritisk tenkning og problemløsning
2. Samarbeid, gjennom nettverk/lederskap ved innflytelse
3. Smidighet og tilpasningsevne
4. Initiativ og entreprenørskap
5. Effektiv kommunikasjon, skriftlig og muntlig
6. Informasjon, skaffe til veie og vurdere
7. Nysgjerrighet og fantasi

Konsekvenser for læring
Fakta/ferdigheter
Produkt/prosess
Mellom ørene/mellom hodene
En og en oppgave/mange prosesser samtidig
Tekstbasert/multimediebasert

Velge bort/velge til- viktig ved det å få nye tankegang.

Hva er en blog?
Refleksjon: tanker, ideer, meninger, nyheter, info, bilder, lyd og video
Publisering
Deling
Kommunikasjon

Hvorfor blogging i skolen?
Digital kompetanse
Sammensatte tekster
Skrivetrening
Refleksjon
Diskusjon
Tilbakemeldinger
Oversikt

“Den stille eleven”
Utvikle kompetanse
Vurderingsgrunnlag
Mappevurdering
Dokuemntasjon
Eksaminasjon

God stemning/nye sider ved eleven.
Veldig god formidling av hvordan I bruker bloggen i opplæringen.
Hva er en wiki? Alle kan redigere, Ingen eier, historikken ivaretaes.
Hvordan vurdere wiki? Ikke gi karakter på det. Sette opp struktur er et godt ledd.
Klasse-facebook?! Struktur av side-kjapp oppdatering – Ning-løsning.

Vurdering
Forventninger – Gjennomgang i starten av skoleåret/underveis
Underveisvurdering – RSS – Google reader/Netvibes
Sluttvurdering – Rubrikkskjema, lage med elevene

Camstasia/Screenflow

Om lærertypene:
1. Lar all ting flyte
2. Tradisjonell undervisning uten IKT
3. Blanding. Lærer bestemmer når IKT skal brukes.

Mitt personlige nettverk: blogg, twitter

Diskusjon om forventninger i begynnelsen av skoleåret. Se her. Playmap

Ning. Del&Bruk. Svar på et behov 12.februar 2400 medl.

Personlig læringsnettverk – collective intelligence—collaborative intelligence
(Fin illustrasjon!)

Der lente jeg meg tilbake og koste meg, Eva fortsatte derimot å skrive, og hennes utførlige liveblogging finner du her.

This entry was posted in digital kompetanse, konferanse, notater. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>