Er det greit å bruke wikipedia som kilde i eksamensbesvarelsen?

I forrige post skrev jeg om kildebruk og -henvisningen. Jeg skrev også at de formene  presenterte var hentet fra: Andresen, Øyvind m.fl (2008): Signatur. Norsk påbygging studiekompetanse 3. Det norske samlaget.

Det som kjennetegner eksemplene jeg skriver er at kildene har en bestemt forfatter. I Signatur står det ikke hvordan en skal referere kilder fra wikipedia. Det er interessant å lese refleksjonen til elevene etter at de har jobbet med kildebruk – og henvisninger. Mange skriver er at de er litt usikre på kilden de har funnet på wikipedia. Men mener likevel de er gode nok til å kunne brukes, og jeg er i utgangspunktet enige med de.

De fleste er vel enige om at wikipedia er en kjemperessurs som en inngang til et tema, eller når man skal finne et raskt svar på noe man lurer på. Vi er også enige om at i en høyskole- og univeristetsoppgave, er neppe wikipedia god nok som kilde (eller?). Er det tatt noen prinsipiell diskusjon på hvordan man skal forhold seg til wikipedia som kilde i en eksamensbesvarelse?

Her er en interessant snutt som jeg har funnet på klassebloggen Protokollen til Ingwii:

I denne omgangen ble jeg enig med elevene om at kilder fra wikipedia skulle refereres slik:

I teksten: (Wikipedia: Filmhistorie)
I litteraturlista: Wikipedia: Filmhistorie. http://no.wikipedia.org/wiki/Filmhistorie. Lasta ned 4.11.2009.

Innflettet moment ( fra nettkilde):
En nettkilde setter man inn i teksten slik:
Den første filmfremvisningen skjedde i en kafé nær Operaen i Paris. Datoen var 28.desember 1895 og kun et få titall hadde løst ut billetter (Ove Solum 1995).

Eksempel på litteraturliste:
Solum, Ove (1995): “Film i hundre år“, Dagbladet. http://www.dagbladet.no/kronikker/951228-kro-1.html. Lasta ned 27.10.2009.

This entry was posted in diskusjon, kildebruk. Bookmark the permalink.

2 Responses to Er det greit å bruke wikipedia som kilde i eksamensbesvarelsen?

  1. Enig i kildehenvisnings-/refereringsformat.
    Jeg mener at info fra wikipedia bør støttes av eksterne kilder. I svake wikipedia-art. er det få kilder –> behov for kilder
    I sterke wikipedia-art er det bra med kilder –> enkelt og greit å følge opp dem og bruke som støtte. En annen sak er jo at svært få kilder, digitale eller analoge, står helt støtt på egne bein. Det er alltid en annen side av saken.

  2. alb*aab says:

    Takk for innspill, Bjørn. Det var en nyttig påminnelse!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>