Snart skoleslutt

Det har vært et rolig halvår her på bloggen. Skal jeg oppsummere mitt virke som digitalt opptatt lærer, kan jeg si jeg har opplevd både bunner og topper. Jeg er blitt tydeligere i klasseromsledelse, mer organisert i Fronter. Det har vært store og små utfordringer mht innføring av god pedagogisk IKT-bruk, og store og små ‘vinninger’ med hensyn til oppnådde mål, og – gode erfaringer med elevers læring gjennom bruk av sosiale medier.

http://medieinfoblogging.blogspot.com/
http://bloggfor1b.blogspot.com/

Gjennom kursene i digital kompetanseheving jeg har holdt for høyskolen, har jeg også fått et godt innblikk i hvor mange gode, seriøse og dyktige lærere vi har i fylket. Både på Hafstad, Mo/Jølster og Øyrane har lærere prøvd ut nye former for opplæring med PC-bruk, og hatt gode og kritiske refleksjoner rundt det i etterkant. Jeg skal bruke noe av høsten på å formidle videre noen av disse erfaringene.

http://ressursarit307.weebly.com/

Jeg var dessuten så heldig å få spørsmål fra Jan Arve om min medieklasse (2MIK) ville være samarbeide på forberedelsesdagen til eksamen.  Vi hadde felles idémyldring i Google docs, og elev/lærersamarbeid i etherpad. En viktig erfaring var at elevene trenger øvelse og trening i å samarbeide og kommunisere for å lære (og ikke bare for å sosialisere). Og tilsvarende, som lærer trenger jeg teknikker for å få elevene til å lykkes med læring gjennom kommunikasjon og samarbeid på nett. Syns dette  er veldig interessant, fordi det hele ligger i kjernen av et sosio-kulturelt læringssyn. Jan Arve og jeg tenker å fortsette utviklingsarbeidet til neste år.

Idémyldring
Samarbeidsdokument

Til slutt er jeg veldig glad for å ha fått 40% stilling som Digital Innovatør ved opplæringsavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune for å inspirere og hjelpe lærere som ønsker det i Indre Sogn (Aurland, Luster, Sogndal og Årdal vgs) i gang med pedagogisk bruk av IKT, – uansett forutsetninger. Jeg gleder meg til å samarbeide med Kari Elisabeth Aasebø, Nordfjord og Lidvar Berge, Sunnfjord.

God sommer så lenge!

This entry was posted in digital kompetanse, kompetanseheving, læring, mappemetodikk, pc i skolen, samarbeid, skole. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>