Modul om sosiale medier for lærere i vgs

I løpet av høsten har Carl Nyborg og jeg vært gjennom en revisjon av modulen: IT307 Webtenester-digital kommunikasjon som vi har kjørt for lærere i vgs. (Modulen er én av tre, der de to andre tar for seg LMS/kontorstøtteprogrammer og multimedia/sammensatte tekster.) Vi kjører tre dagssamlinger, og til hver samling er det knyttet et arbeidskrav som utgjør en tredjedel av eksamen. Eksamen er altså en mappeinnlevering. De to første arbeidskravene er praktiske gruppearbeid, og den siste oppgaven er en individuell praktisk-pedagogisk teorioppgave. Arbeidskrav med vurderingsrubrikker ligger i starten på de to første presentasjonene, og i slutten på den siste presentasjonen.

Grunnen til at jeg legger ut presentasjonen her er at det stadig blir flere kurs i sosiale medier for lærere, og jeg vil tro det er interessant for noen av dere som har vært på kurs, eller som utvikler og holder kurs å se andre eksempler, og det er veldig fint for oss å få kommentarer om dere har noen, til noe av det som ligger her.

1.samling:

2.samling:

3.samling:

Pensum: Last ned her (Pensum har vi ikke revidert i denne omgang, det er neste oppgave: Kom gjerne med tips til relevant pensum).

This entry was posted in blog, deling, digital kompetanse, kildebruk, kompetanseheving, kurs, opphavsrettigheter, planlegging, praktisk digital kompetanse, samarbeid, skole, sosiale medier, vurdering, web 2.0, wiki. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>