Impulskonferanse: Samarbeid og vurdering i den digitale skole

Her er noen notater, er ikke helt på hugget, men noen oversiktsnotater er det jo blitt.

Ingunn Kjøl Wiik:
Noen som blir lei seg  for ikke å få et treff på seg sjøl på nett?

Stor endring når elevene får maskiner på pultene sine.  Om uheldige konsekvenser av klasserommet. Kurs i samarbeidslæringsprinsipper, kan lett overføres til IKT-bruk. Lik og jevnbyrdig deltagelse. Gjensidig, positiv avhengighet. Alle fag en gang i uka.

- Organisering av timeplanen
- Samarbeidslæring i fokus
- Tony Wagner: Seven Survival Skills for Teens Today: Hvordan har vi mistet grepet på virkeligheten i skolen?

1. Kritisk tenkning og problemløsning
2. Samarbeid, gjennom nettverk/lederskap ved innflytelse
3. Smidighet og tilpasningsevne
4. Initiativ og entreprenørskap
5. Effektiv kommunikasjon, skriftlig og muntlig
6. Informasjon, skaffe til veie og vurdere
7. Nysgjerrighet og fantasi

Konsekvenser for læring
Fakta/ferdigheter
Produkt/prosess
Mellom ørene/mellom hodene
En og en oppgave/mange prosesser samtidig
Tekstbasert/multimediebasert

Velge bort/velge til- viktig ved det å få nye tankegang.

Hva er en blog?
Refleksjon: tanker, ideer, meninger, nyheter, info, bilder, lyd og video
Publisering
Deling
Kommunikasjon

Hvorfor blogging i skolen?
Digital kompetanse
Sammensatte tekster
Skrivetrening
Refleksjon
Diskusjon
Tilbakemeldinger
Oversikt

“Den stille eleven”
Utvikle kompetanse
Vurderingsgrunnlag
Mappevurdering
Dokuemntasjon
Eksaminasjon

God stemning/nye sider ved eleven.
Veldig god formidling av hvordan I bruker bloggen i opplæringen.
Hva er en wiki? Alle kan redigere, Ingen eier, historikken ivaretaes.
Hvordan vurdere wiki? Ikke gi karakter på det. Sette opp struktur er et godt ledd.
Klasse-facebook?! Struktur av side-kjapp oppdatering – Ning-løsning.

Vurdering
Forventninger – Gjennomgang i starten av skoleåret/underveis
Underveisvurdering – RSS – Google reader/Netvibes
Sluttvurdering – Rubrikkskjema, lage med elevene

Camstasia/Screenflow

Om lærertypene:
1. Lar all ting flyte
2. Tradisjonell undervisning uten IKT
3. Blanding. Lærer bestemmer når IKT skal brukes.

Mitt personlige nettverk: blogg, twitter

Diskusjon om forventninger i begynnelsen av skoleåret. Se her. Playmap

Ning. Del&Bruk. Svar på et behov 12.februar 2400 medl.

Personlig læringsnettverk – collective intelligence—collaborative intelligence
(Fin illustrasjon!)

Der lente jeg meg tilbake og koste meg, Eva fortsatte derimot å skrive, og hennes utførlige liveblogging finner du her.

Posted in digital kompetanse, konferanse, notater | Leave a comment

Aktiverte og motiverte elever i en digital hverdag

Elevmedvirkning og underveisvurdering i en digital hverdag. Unni Merete Walle med elever. Vurderinger, elevmedvirkning, IKT. 110 elever. Digitale klasser: Klasser med data. Elevmedvirkning og motivasjon. Fronter som arbeidsredskap. Lovfestet rett til å bli opplært i demokratiske prosesser.

1. Hvorfor lære det vi skal lære?

2. Forstå hvordan vi blir vurdert.

3. Underveisvurdering

Profesjonell klasseledelse: “Ta rommet i besittelse”. Kontrollere støy. Forutsigbare rammer. Gi elevene verktøy for å lykkes i læringsprosessen. Tilpasset individuell undervisning. Utvikle/sette grenser for eget handlingsrom. Få reell innflytelse på egen læringsutvikling. Kompetansemål  tolkes. Valg mellom arbeidsoppgaver på tre nivåer. Læreren kan ta elevenes innspill. Felles begrepsforståelse. Både lærer og elev har vurderingsplikt. Eleven skal delta aktivt i vurderinga. Stille krav til elevene. Del av vurdering, elevmedvirkning.

Elever er strenge med seg selv, og snille med medelever. Svake elever får jobbe på sitt nivå, øke selvtillit. Hva blir vi vurdert etter? Forutsigbar vurderingspraksis.

Kompetansebegrepet: Mer enn kunnskap. Tilegne seg fagkunnskap gjennom informasjonshenting. Anvende fagkunnskap ved å vise faglig oversikt og forståelse. Anvende faglige holdninger og metode. Vis evne til faglig refleksjon og vurdering. Hvor kompleks er refleksjonen?

Faglig kompetanse+Faglig metode+ Faglig refleksjon og drøfting = Fagkompetanse

Kompetansemål – vurderingskriterier – målbeskrivelse. Veiledningsdokumenter (Hva er det egentlig, fikk aldri med meg hva det dreie seg om).

Fleksibel nivådifferensiering:
* Velg egne læringsmål
* Vurdere egen kompetanse med fokus på egne mestringspunft og vekstpunkt
* Velge læringsstrategi for å øke egen kompetanse.

Elevene mer motivert når de får bidra.

Ulike læringsoppgaver. Ulike kilder (! NB! Lurt, noe jeg ikke har tenkt på det).

Det var notater fra Unni Wikan m/elever fra Impulskonferansen i Førde. Se også EvaB for utfyllende liveblogging.

Posted in konferanse, vurdering | Leave a comment

Blogg i skolen- introduksjonskurs

banner1.jpg

Her er nettstedet jeg har laget til work-shopen jeg skal ha på Impuls-konferansen.

Posted in diverse | 1 Comment

Hvorfor bruke blogg i skolen?

Her er en Prezi-presentasjon jeg skal vise på impuls-konferansen i Førde på torsdag i forbindelse med en blogg-workshop. Noen som har noen kommentarer? Kan alltid bli bedre, vettu! Jeg har selvfølgelig også et manus, men det legger jeg ikke ut i denne omgangen. Takker for innspill!

Posted in blog, impuls, konferanse | 2 Comments

Ulik bruk av blogg i opplæringen

bilde-4.png

Jeg har brukt blogg i opplæringen på minst tre måter: Logg, portefolio, og oppgaveinnlevering. Her noen eksempler på logg fra utplassering og prosjekt til fordypning: Elev1, elev2. En av oppgavene under utplasseringen, var at elevene skulle skrive logg for hver dag. Jeg kommenterte enkelte dagers poster og stilte spørsmål for at elevene skulle tenke over spesifikke ting videre i oppholdet. Dette fungerte som en god kanal med hensyn til kommunikasjon med elever som ikke var på skolen, og elevene fikk også anledning til å følge hverandre. Noen gav hverandre kameratslige kommentarer.

Her er noen eksempler på portefolier: Elev1, elev2. Her er teknologien blitt brukt som innlevering av en rekke avslutningsarbeid innenfor grafisk design. Elevene hadde lagt ut arbeidene på den vanlige bloggen, og ble bedt om å samle sammen noen av de beste arbeidene på en ny statisk blogg. Denne fikk de vurdering på og den gikk inn som en del av standpunkt karakteren.

Her et par eksempler på blogger som oppgaveinnlevering/portefolio: Elev1, elev2. Bloggene ble brukt som åpne notatbøker for innlevering av oppgaver, på et vis, selv om det å publisere på nett bidro til at elevene skjerpet formulering og formidling. På slutten av skoleåret, bad jeg de om å plukket ut fire av de beste postene de hadde skrevet, og vurdering av disse gikk inn som en del av standpunkt.

Syns alle disse måtene å bruke blogg på igrunnen har fungert til sitt formål.

Jeg syns det er særlig to store utfordringen med bruk av blogg i skolesammenheng. Det ene er å lese og følge opp elevenes bloggposter. Jeg har vel innsett at det er vanskelig å rekke ved siden av øvrige innleveringer og prøver. Det andre er å få til en fagdialog mellom elevene på bloggene deres. Jeg har prøvd å gi de i oppgave å kommentere hverandres blogger og gi karakter på kommentaren, men erfaringen har vært at det blir litt oppkonstruert.

Posted in blog, e-mappe, elevarbeid, læring | 2 Comments

Lansering av Ungdomsbasen – opplegg for 3MK

I 3MK, altså tredje klasse på medielinja, har jeg laget et undervisningsopplegg med utgangspunkt i et oppdrag vi fikk fra Sogndal Kommune i fjor da vi drev med Ungt entreprenørskap. Vi skal lage en designmanual for Ungdomsbasen, og inne i arbeidet, ligger også utforming av plakater og flyere til lanseringen av Ungdomsbasen sitt høstprogram “Ke skjir?”, og besøk i ungdomsskoleklassene i kommunen, samt drive med informasjon om hendelsen på Facebook og på egen skole.

På lanseringen blir det stands, mini-konsert og danseforestilling. Elevene i 3MK skal dessuten stille ut 4 logoer for ungdomsbasen, der vinnergruppa får pengepremie. Jeg skal legge ut lenke til plakat, flyere og logoer etterhver. For å sikre kvaliteten på produktene har vi leid inn en profesjonell grafisk designer, Per-Magne Sviggum. Her er undervisningsopplegget. Vurdering av prosjektet blir en prøve der de må svare på noen av arbeidsoppgavene de forberedte seg med. Spørsmålene på prøven vil derimot dreie seg om designmanualen de har utarbeidet selv. (Lurer på om jeg skal foreslå gruppeprøve… Noen som har prøvd det?)

Posted in grafisk design, info/PR, læring, oppgave | Leave a comment

Min medieopplevelse: Livet er en sirkel av mange mennesker

Jeg har i flere år hatt lyst til å introdusere et punkt i timeopplæringen med tittel “Min medieopplevelse”. Det har jeg gjort i år. Tanken er at vi begynner hver undervisningsbolk med at en av elevene forteller om en medieopplevelse, en observasjon, en begivenhet de har meninger om. Jeg har lyst at de skal få et oppmerksomt blikk i sin medieverden, tenke over det de leser og ser, ta stilling til det. Samtidig får hver elev en egen oppmerksomhet fra klassen om noe som både er faglig og personlig. Jeg ønsker å øve meg på å få til diskusjoner i etterkant, det ønsker jeg å bli bedre på kommende skoleår, – å få til gode diskusjoner i klassen. Jeg begynte runden med å fortelle om en film jeg så som student: En vakker historie, eller Une belle histoire av Claude Lelouche. Jeg studerte fransk, og grunnen til at jeg husker filmen spesielt godt, tror jeg må være at jeg kjøpte filmmusikken.

Da jeg skulle presentere medieopplevelsen min for klassen, fant jeg et sentralt klipp fra filmen på nett. Her kan vi forstå hvorfor musikken er så sentral. Filmskaperen lar musikken få sin egen plass, og det er nesten slik at bildene illustrererer musikken, og ikke omvendt:

Jeg fant også et interessant sitat om forholdet hans til musikk: Her fra et intervju gjort av Claude Lelouche (71 år i år) i forbindelse med at han lanserer sin siste film, Roman de Gare.

As a director LeLouche also draws heavily on his background in music. In the 1960’s he established a film production company that made “Scopitones” – short music films shot on 16mm film stock that could be viewed in a juke-box like device. Scopitones were a French creation that spread to the USA well before the advent of music-videos, and LeLouche worked with many of France’s best known singers and bands. “I made more than 100 Scopitones,” he says, “and in all my films there are two main actors – the camera and the music. Music speaks best to the unconscious, and goes straight to the heart of an audience. I discovered the significance of music in the Scopitone and, in every one of my films, music is fundamentally important.” In fact many critics believe that LeLouche’s best work is the musical epic Les Une et Les Autres (also released under the name of Bolero), a multi-narrative film that brings together four musical families from around the word.

Jeg så også filmen hans Les Misérables et par år senere, og liker spesielt godt hvordan han vever sammen skjebner, og viser hvordan møter mellom mennesker gjentar seg. Som om livet er en sirkel av mange mennesker, og ikke livslinjen til ett menneske. http://www.screenwize.com/archives/298

Posted in film, læring, planlegging | Leave a comment

Planarbeid i Google docs

2009-08-27_1127.png

Her er min års/termin/ukeplan for 3MiK.

Google docs er et utrolig praktisk verktøy til planarbeid. Det fins kun ett dokument, den er publisert som lenke på nett, og lenken er lagt inn i Fronter. Jeg kan gjøre justeringer i planen underveis, uten å måtte slette og laste den opp på nytt og på nytt, og jeg trenger ikke være bekymret for at elevene ikke skal ha siste versjon av planen. Det er det ene, men det er mer!

I planen lenker jeg opp presentasjoner jeg bruker i undervisningen, sentrale kilder, og skriver inn lekser og arbeidsoppgaver.

Jeg har innført en ny greie i år, og det er at en av elevene presenterer en medieopplevelse i begynnelsen av hver time. Etterpå presenter de den mer utførlig på bloggen sin. Skal skrive en egen bloggpost om dette senere.

Posted in planlegging, verktøy, web 2.0 | 2 Comments

Planlegging av 3 Medie- og informasjonskunnskap 2009-2010

2009-08-27_1127.png

Her er noen av tankene og utfordringene mine i planleggingen av faget:I år er fordelingen av timene to timer mandag, to timer tirsdag og én time fredag. Fra administrasjonen blir omtrent halvparten av fredagstimene i løpet av terminen, samlet til én heldag. Halvparten av fredagene går altså til fagdager i ulike fag. 3MiK har sin fagdag mot slutten av november, og vi bruker den selvfølgelig på filmproduksjon. Siden planlegging, opptak og klipping av film er tidkrevende å komme seg gjennom, passer det veldig godt med en hel fagdag. Jeg har også samlet noen fredagtimer til en kveldsøkt, for å få en god avslutning på filmprosjektet. I forbindelse med Internasjonal dag, eller Echowe-dagen, som dagen trolig vil hete etterhvert, skal 3MiK organisere og gjennomføre en informasjonskampanje for å få opp interessen og motivasjonen til elevene om Echowe, og det arbeidet som gjøres der, med pengene som er samlet inn av elevene ved Sogndal VGS. Også her har jeg samlet noen fredagstimer en ettermiddag, for å få god tid til å kvalitetssikre organiseringen av kampanjen. Jeg liker veldig godt sammenhengende tid til fagopplæring. Det er godt å ha god tid til prøving og feiling, oppfølging og fordyping.

En ting jeg liker spesielt med å legge opp til kveldsøkter, er at det setter en brodd på det faglige, det blir noe litt spesielt, gjerne kombinert med en pizza-pause. Kveldsro og tomme ganger gir intimitet og et annet fokus enn normalt. Elevene er mindre i skolemodus og mer kreative. Slike felles erfaringer er også veldig bra for arbeids- og læringsmiljøet i klassen.

Jeg sa til elevene at de måtte rydde plass til kveldsøktene, bytte jobbvakter, prioritere bort trening eller annen aktivitet, og passe på at de ikke hadde mye hjemmearbeid. Dag og tidspunkt for øktene blir vi enige om i fellesskap. Noen elever har glede av en frigitt fredagstime, men ikke alle.  Jeg har fått ryddet unna en løs time på fredagen. (Jippi, skikkelig bonus!) (I fjor var torsdagstimen vi ryddet unna gunstig for noen av elevene og ikke andre, heller ikke meg).  Selv om det passer bedre for flere elever å få fri mandager, er det dumt å omdisponere totimers-øktene, nettopp fordi de lengre og plassert tidligere på dagen. De er bedre egnet for god opplæring. Jeg sa også at dersom de ikke kom, førte jeg fravær, egentlig for å understreke at det dreier seg om sentral og viktig opplæringstid, som en ikke uten videre skal utebli fra. Jeg fikk spørsmål om det var lov. Og sannelig om jeg vet: Er det det? Noen som vet om det fins regler eller forskrifter om det? Etter å ha snakket med avdelingslederen, fikk jeg forståelse for at jeg måtte avklare og forklare det hele litt grundigere for elevene. Det skal jeg sannelig gjøre!  :)

Posted in planlegging | Leave a comment

Året 2008-09…

…var et så veldig travelt år, at jeg mista helt pusten, og jeg kom meg aldri helt med hodet over vannet. En liten sjekk gjør jeg likevel. Jeg var særlig opptatt av å komme styrket ut av erfaringer med Entreprenørskap og Grafisk Design. Jeg skal prøve å få skrevet en egen post om Entreprenøskap for jeg gjorde meg mange viktige erfaringer. Det er mye pedagogisk driv i entreprenørskap, men jeg manglet kompetanse på feltet og det hele ble ikke gjennomført særlig elegant.

Da er jeg mer fornøyd meg hvordan jeg fikk gjennomført opplæringen i grafisk design. Elevene i 2MK 2008-09 leverte mange gode portefolio på slutten av året.

De nye læreplanen for 3MiK var veldig forskjellige fra tidligere. Men en ekstra eksamensform i andre enden. For å si det slik: Det er utrolig godt vi ikke får nye læreplaner hvert år! I år gleder jeg meg til å organisere opplæringen i faget. Det er blitt et utrolig bra og sammensatt fag!

Ellers skal jeg også ha et mye roligere år, med færre prosjekter og redusert stilling. Hurra! Gleder meg! Skal straks skrive blogger om noe av det jeg har tenkt å fokusere på i året 2009-2010.

Posted in læring | Leave a comment